Posts

Showing posts from January, 2011

Kantaro-vikio nun havas pli ol 2000 kantotekstojn!

Ekde la jaro 2003 "kantaro-vikio" - alinome la "libera kantaro" - estas loko por cxiu muzikema esperantisto, kie eblas trovi multegon da kantotekstoj, notoj, videoj kaj aliajn muzikajxojn. Funkcianta kiel vikio, gxi ebligas komunan laboron de esperantistoj el diversaj mondopartoj.

En la komenco la kantaro-vikio havis nur kantotekstojn, sed la vivo ne staris unuloke kaj nun krom tekstojn oni povas trovi ankaux muziknotojn, akordojn, tonsilabajn melodiojn, midi-dosierojn kaj ankaux spekti videojn.

En kantaro-vikio trovis sian duan vivon ankaux paperaj kantaroj. En speciala pagxo vi povas trovi liston de paperkantaroj kaj la kantotekstojn en ili.

Kiuj uzas kantaro-vikion? Ho! Komencantoj, gvidantoj de kursoj, amatoraj ludantoj, mem auxtoroj kaj muzikistoj kaj finfine cxiuj muzikemuloj! Se vi antauxe ne vizitis nian vikion, ne prokrastu, eble vi trovos cxe ni delonge sercxatan amatan kanton!

Internacia teamo de kunlaborantoj, sen kies helpo nuna granda atin…

Kion povas alporti la hungara prezidanteco en Eŭropa Unio al Esperanto?

Estus interese scii, ĉu Hungario estas la lando, kiu donis plej multe da grandaj figuroj al Esperanto en la mondo proporcie al ties loĝantaro. Jen kelkaj el ili :
Gabrielo Bálint, unua firma pioniro de Esperanto multe vojaĝintaPaŭlo Lengyel, pioniro, presisto, kiu savis la revuon "Lingvo Internacia" en kriza periodo, kiu restadis en Parizo de 1904 ĝis 1919 kaj tie fondis Esperanto-presejon "Presa Esperantista Societo", bedaŭrinde malliberigita en Francio dum la unua mondmilito eĉ se povis eble iom konsoli lin la fakto ke du el liaj gardistoj scipovis Esperanton...Julio Baghy, unu el la plej famaj Esperanto-verkistojKolomano Kalocsay, verkisto, poeto, gramatikisto, vortaristo, ĉefredaktoro de "Literatura Mondo"...Andreo Cseh, kies instrumetodo de Esperanto famiĝis kaj estas ankoraŭ nun uzata.Francisko Szilágyi, kiu, same kiel Andreo Cseh, gvidis multajn kursojn tra Eŭropo.Paŭlo Balkányi, kiu aktivis energie sur diversaj terenoj.Géza Bárczi, lingvisto, membr…

Ne estu la rano de la lingvoj!

Image
Ne estu la rano de la lingvoj !!!Iam, maljuna, malintenca ino
Malbela, eĉ iom sorĉistino
Metis en malgranda marmito
Eta, beleta, juneta, verdeta rano


Ŝi metis en ĝi ankoraǔ
Tempearature akvon preskaǔ
Tiel ke la rano povu esti
Tute gaje petoli

Tiam sarkasme ridanta
Ŝi farigis la akvo varmeta
Tiel ke la rano beatante
Kredis sian edenon alvenante

Sed sub la paradiza marmito
iomete kreskis la fajro…
Kaj princino la raneto
Plezuriĝis, ĝuante la varmo

Ve la estonco nigriĝis
Ĉar sub la angordona marmito
Novaj ŝtipoj aldoniĝis
Pli kaj pli varma akvo

Nun Damo la rano
Protestis, alimanierojn petegis
Sed en la fundo atendis
Rano, ion por plibono

Tiam, kruele, la sorĉistino
Pli varmigis la akvon
Ĝis la malfeliĉa raneto
Suferis multe la malbonon

Finfine, kiel vi povas pensi
Ĉifoje la akvo ekbolis
Kaj sen plu protesti
La ruĝa rano mortis


La filozofo diras
Ke homo estas
Kiel rano
Malvigleatenta estulo

Abrupta malbono
Povas facile esti evitita
Progresiva malbono
Estas endormiganta

Mi aǔdacas diri
Ke esperantistoj
Sin rezignas endormi
Int…