Traserĉu tiun blogon

2013-10-26

[GRAMATIKERO] PLU

Blogo Gramatikero... Nepre vizitu ĝin: 
PLU

Advérbio que mostra a continuação, o não interrompimento de um estado ou ação:
1. no tempo ( longa duração):
- Ŝi volis diri ion plu, sed ŝi ne povis. (Ela queria continuar a dizer algo, mas não pôde.)
- Danĝere estas lin lasi plu en tia libereco.  (Perigoso é deixá-lo continuar nessa liberdade).
- Plu kaj plu faladis la pluvo. (Mais e mais a chuva continua a cair.)
- Se vi legus plu... (Se você continuasse a ler…)
- Li ne volis pluigi la krediton. (Ele não quis mais dar crédito - não quis continuar dando crédito)

2. no espaço.  (algo mais distante)  
- Mi ne povas iri unu paŝon plu. (Não posso dar nem mais um passo.)
-Ĝis tie kaj ne plu. (Até aqui, não mais)
- Ne iru plu laŭ tiu danĝera vojo. (Não continue (ou "não prossiga") nessa perigosa trilha.)
- Li ne povis plu sin deteni. ( Ele não pode continuar a se manter.)

Notas:
1.  PLI /PLU
A ideia de "mais" pode, às vezes, confundir- se entre "continuação" e  "quantidade". Por ex.:
- Kion li diris PLU? O que mais ele disse? ("em continuação ao que dissera")   
- Kion li diris PLI? O que ele disse mais? ("em acréscimo ao já dito").

2.  Verbo + plu, frequentemente se traduz por "continuar a ". Pode-se traduzir-se como "ainda" ( no sentido de continuação) Por ex.:
- Li diris plu kelkajn vortojn. (Ele disse ainda algumas palavras.)
- Tenu plu tion en sekreto. (Continue a conservar isso em segredo.)  
- Kaj tiel plu. (ktp) (E assim por diante,. . . etc.)

3.  Com uma palavra negativa, plu significa o fim da ação ou estado:
- Ne parolu plu. (Não fale mais; não continue a falar)
- Mi lin ne vizitos plu.( Eu não mais o visitarei; não continuarei visitando-o.)
- Ne aperu plu antaŭ mi. (Não apareça mais diante de mim.)
- Li plu neniam batalos kontraŭ vi. (Ele nunca mais lutará com você.)


--
Postado por Blogger no GRAMATIKERO em 10/26/2013 08:33:00 AM
-- Programo MIA AMIKO

Lernu Esperanton kun amikoj

ESPERANTO@BRAZILO 

Movimento Virtual de Esperanto no Brasil

http://esperanto.brazilo.org

Twitter: @MiaAmiko

Diskutado pri Landnomoj


Interesa diskutado pri Landnomoj ekestas en la listo la-bona-teksto@yahoogroups.com

2013/10/26 Johan Derks <johan.derks@gmail.com>

Atentu, s-ino Pásztor,
 
Nia ambicio por reveni al la sistemo de landonomoj ne signifas, ke ni sendistinge uzu -uj, kie tio plachas al ni, kiam ni renkontas formon kiu finighas je -io.
La afero ne estas tiel facila. Ni devas ankau scii, kio estas la rekomendata formo de la Akademio de Esperanto. Tiu - feliche - estas "Burundo" por la lando kaj "burundano" por la popolano.
Se ni ne gardeme atentas tion, ni kompromitas nian strebadon. Neniel ni sukcesos akceptigi pli vaste -uj', se ni ne akceptas la radikojn, kiujn la AdE proponas
(kun iuj esceptoj, kiuj devas esti tre bone argumentitaj, sed en si havas neniun rilaton kun la (ne)akcepto de la Zamenhofa sistemo.
Via peto "Ĉu vi ne povas konvinki UEA-n, por skribi tiujn kaj la simile skribitajn erarajn nomojn ĝuste, per io aŭ ujo, sed ne laŭ la menciita maniero?" estas naiva kaj malghusta. Ne ekzistas iu guruo, nomata Renato Corsetti, kiu solvos por vi la landonoman problemon.
Ekzistas lingvikaj teorioj, kiujn chiu kiu volas miksighi en la afero, devas enkoni. Devas estighi debato inter la teoriuloj pri ebleco de kompromiso.
Mi havas shablonojn de tiaj kompromisoj, jam skribitaj, sed kiun tamen mi ne eksplikos chi-tie. La tempo por debati pri solvoj ankorau ne venis,
se entute ghi venos, char la granda plimulto de esperantistoj ne scias pri la historio de la landonomado, kiu havas forte politikajn kaj geografie diversigajn kondichojn.
 
Por doni alian ekzemplon: se vi ekuzos "Polujon", vi ne subtenas nian strebadon sed disrompas ghin. La rekomendita formo estas Pollando kaj ambau formoj "Polio" kaj "Polujo" estas tabuaj.
 
Fine mi volas komenti pri "Kvankam mi akceptus ankaŭ la io". Oni plurfoje renkontas similan aserton, sed kion signifas tio?
Se mi ne akceptas "Germanio",  chu la literoj antau miaj okuloj tiam ekscintilas, iom-post-iome shanghighante al "Germanujo"?
Ne. Se iu uzas la formon, chu mi tiam finas la konversacion kaj atakas lin? Vershajne ne (Mi devas konfesi,
ke en iuj situacioj, mi komencis riprochi la parolanton, sed ofte tio estas vana.)
 
Fine, mi ne konsentas kun vi, ke -io estas internacie akceptita. Ekzistas granda ne-scio kaj indiferenteco pri la problemo.

Ghenerale estis la kontraunaciistoj kaj etnomalplimultanoj kiuj pushis al uzado de -io kaj inter ili la redaktistoj havas la plej grandan respondecon. 
 
Konklude, dankon, ke vi sciigis - implice - akcepti -uj'.
Se vi volas studi la aferon, kiel ghi evoluis, farante konkretajn demandojn, mi volonte kondukos vin tra la marcho de konfliktantaj opinioj.

Ekzistas retdiskutlisto klasikaj-landonomoj@yahoogroups.com, kiu jam longe silentis, sed ankau en AdE-diskutoj@yahoogroups.com vi povas diskuti pri landonomoj.

Fine ekzistas retdiskutlisto Tutmondeca-Esperanto@yahoogroups.com.
 
Elkore salutante vin,
Johan Derks 
 
----- Oorspronkelijk bericht -----
Van: pasztorlaszlo.adri
Verzonden: vrijdag 25 oktober 2013 22:58
Onderwerp: Re: (la bona teksto) Petskribo pri landonomoj en la nova retejo de UEA

 
Kara Renato kaj aliuloj!

Mi nun aliĝas al la peticio por uzi la zamenhof-manierajn landonomojn kun uj, ekzemple:  Hungarujo kaj Burundujo. Kvankam mi akceptus ankaŭ la io, ja ĝi estas internacie akceptita. Do, oni povus uzi laŭplaĉe ambaŭajn formojn. Sed, en la jarlibro aperas la landonomo de Burundi, kiel Burundo. Kiam mi reviziis lingve librotekston de tie, ankaŭ al mi ne plaĉis  ĉi uzo de UEA, same kiel la nomo Barato. Ĉu vi ne povas konvinki UEA-n, por skribi tiujn kaj la simile skribitajn erarajn nomojn ĝuste, per io aŭ ujo, sed ne laŭ la menciita maniero?


Alia: mi informas vin, ke nia centjariĝa festo bonege sukcesis en Miskolc. Pri ĝi iom vi povos legi en la novembro-numera revuo ESPERANTO, abunde en la decembro-numera retrevuo Nordhungaria Informo.Dankojn por la porokazaj salutkartoj senditaj al mi .
Elkore s-ino Adri Pásztor


2013.10.22. 10:36 keltezéssel, Мельников Валентин Викторович írta:

_Junaj_ e-istoj ja facile manipuleblas per belaj vortoj, do ofte ili estas fi-uzataj... 

Do, ĉu eblas lanĉi la MALAN peticion, kun peto uzi nur la internacie rekoneblan sufikson -i-, k eviti arkaikiĝintan k konfuzigan sufikson -uj-, rezervinte tiun lastan nur al skatoloj, vazoj ks.? 
Same necesus forigi monstran k konfuzan landnomon "Barato", uzatan en neniu lingvo (eĉ ne en la koncerna lando mem) k do absolute nerekoneblan k nekompreneblan internacie. Indas rekoni, ke tio estis misago, trudita de la eksa UEA-prezidanto (ŝajne, nenion farinta dum sia prezidanteco, krom tiu perforta trudo). Feliĉe, nun tiu persono ne plu postenas, do ne povas plu "perforti" E-on laŭ siaj kapricoj - do ni povos reuzi la normalan, tradician k internacie rekoneblan nomformon Hindio / Hinda Unio. 

de V. Melnikov 

Renato Corsetti : Juna esperantisto, Petr Adam Dohnálek <pa.dohnalek@gmail.com> , starigis en (...) la jenan perskribon: 

------------------- 
Petskribo pri landonomoj en la nova retejo de UEA 

Ni, la esperantistoj subskribintaj en ĉi tiu petskribo, atenteme observantaj la evoluon de la nova asocia retejo je la adreso ttt.uea.org (...), petas la estimatan estraron de la Universala Esperanto-Asocio instigi kaj la retejestron kaj la kontribuantojn de la retpaĝaro uzi bonstilan kaj imitindan lingvaĵon, sekvante la Fundamentan heredaĵon kaj rekomendojn de la Akademio. Ni aparte petas vin utiligi la facilan dukategorian landonoman sistemon kun la klare distingebla sufikso -uj- anstataŭ la ofte uzata konfuza -i-, kiu nun aperas je la malneta retejo kaj en ĉiuj eldonaĵoj de la Asocio, kaj kies uzon ni konsideras malkongrua kun la nobla misio de la organizaĵo. 
----------------- 

Mi kredas, ke nepras helpi lin per subskribo. 

Amike 

Renato 
--Programo MIA AMIKO

Lernu Esperanton kun amikoj

ESPERANTO@BRAZILO 

Movimento Virtual de Esperanto no Brasil

http://esperanto.brazilo.org

Twitter: @MiaAmiko

2013-10-20

Homa Feliĉo
"La plej grava afero por la homo estas la serĉado de feliĉo."

"A coisa mais importante do ser humano é a busca da felicidade."
                                                  Vinícius de Moraes
Kontribuo de Kelli


Programo MIA AMIKO

Retaj Kursoj de Esperanto


Movimento Virtual de Esperanto no Brasil

Esperanto@Brazilo

http://esperanto.brazilo.org


Twitter: @MiaAmiko--
Postado por MIA AMIKO ESPERANTO no Bildoj Kaj Tekstoj em 10/20/2013 09:03:00 AM--Programo MIA AMIKO

Lernu Esperanton kun amikoj

ESPERANTO@BRAZILO 

Movimento Virtual de Esperanto no Brasil

http://esperanto.brazilo.org

Twitter: @MiaAmiko

2013-10-16

Nova redaktoro por la revuo Esperanto - elektita
NOVA REDAKTORO POR LA REVUO "ESPERANTO"

Unuafoje en pli ol cent jaroj, la revuo "Esperanto" havos sian redaktejon ekster Eŭropo. La brazilano Fabrício Valle estas elektita de la estraro de UEA por transpreni la redaktoran postenon de Stano Marček, ekde la jarkolekto 2014.

"Jam en sia skriba sinprezento, Fabrício Valle montris grandan energion kaj kreemon, kaj krome tre realisman ideon pri la redaktora laboro", komentas la prezidanto de UEA, d-ro Mark Fettes. "Tiun impreson plene konfirmis mia telefona intervjuo kun li. Ni estas entuziasmaj pri la ideoj kaj kapabloj, kiujn li alportos al nia komuna afero."

Valle estis unu el ses kandidatoj por la posteno de redaktoro (unu pli ol anoncite en pli frua komuniko). Movadano ekde 1970, li okupis diversajn postenojn en la brazila movado, interalie kiel prezidanto aŭ estrarano de Brazila Esperantista Junulara Organizo (1977-81), oficisto de Brazila Esperanto-Ligo (1996-2001) kaj prezidanto de la Federacia Konsilantaro de BEL (2001-04). Li fondis kaj gvidis propran eldon-entreprenon, Zamenhof Editores, de 1987 ĝis 1995. Lastatempe li okupiĝis pri provoj kreskigi la esperantistan ekonomion kadre de la organizo Intraespo.

La redaktoraj kapabloj de Valle estas videblaj en la ok numeroj de "Brazila Esperantisto", kiujn li redaktis en la jaroj 2001-02. Enkondukante novan aspekton kaj novan teamon de kunlaborantoj, li kreis revuon kiu elstaris grafike, stile kaj enhave. Ankaŭ por la revuo "Esperanto" Valle antaŭvidas proksiman kunlaboron kun talentuloj sur diversaj kampoj, cele al revuo kiu "transformiĝos en aktivan engaĝilon, en instrugazeton por trejnado de volontuloj, en heroldon de la plej bonaj iniciatoj de la movadaj organizoj tra la mondo, en gvidilon por veteranaj kaj komencantaj E-gvidantoj, en inspiron por la esperantoj."

– komuniko de CO de UEA –

-----
L.S. / Ret-Info

____________________________________________________________________________
Komentu, korektu, kompletigu la mesaĝon ĉe: http://www.eventoj.hu/retinfo-interaktive.htm


--Programo MIA AMIKO

Lernu Esperanton kun amikoj

ESPERANTO@BRAZILO 

Movimento Virtual de Esperanto no Brasil

http://esperanto.brazilo.org

Twitter: @MiaAmiko

2013-10-13

Reciproka Amo

Vizitu nian blogon Bildoj kaj Tekstoj:
Amu, ĉar nenio estas pli bon
​a
 por la sano ol reciproka amo.


Amai, porque nada é melhor para a saúde que um amor correspondido.
Vinícius de Moraes

​kontribuo de Roze​

-- 

Programo MIA AMIKO

Lernu Esperanton kun amikoj

ESPERANTO@BRAZILO 

Movimento Virtual de Esperanto no Brasil

http://esperanto.brazilo.org

Twitter: @MiaAmiko

Kvazaŭ krokodilo

Nepre vizitu nian blogon! 
"Mi ŝatus esti krokodilo, ĉar mi amas grandajn riverojn, ĉar ili estas profundaj kiel la homanimo. ​Surface, ili estas tre viv​plenaj kaj klaraj, sed en la profundoj ili estas trankvilaj kaj mallumaj, kiel la sufero de la homoj."
 

"Gostaria de ser um crocodilo porque amo grandes rios, pois são profundos como a alma de um homem. Na superfície são muitos vivazes e claros, mas nas profundezas são tranquilos e escuros como o sofrimento dos homens."

Guimarães Rosa


​Kunlaboro de Kelli​
--


Programo MIA AMIKO
Lernu Esperanton kun amikoj
ESPERANTO@BRAZILO 
Movimento Virtual de Esperanto no Brasil
Twitter: @MiaAmiko

2013-10-12

[GRAMATIKERO] PLEJ
PLEJ

Advérbio, que exprime:

1- Grau superlativo  relativo de superioridade (em uma comparação entre mais de dois elementos):
-Vi devus esti la plej feliĉa el ĉiuj viroj. (Você deveria ser o mais feliz de todos os homens.
-  Ŝi estis unu el la plej belaj knabinoj, kiujn oni povis trovi. (Ela era uma das mais belas meninas, que se podia encontrar)
- El ĉiuj miaj infanoj Ernesto estas la plej juna. (De todos os meus filhos, Ernesto é o mais jovem.)
-Neniam mortas tiu, kiu ekvidis tiun rozon, la plej belan sur la tero. (Nunca morre aquele avistou aquela rosa, a mais bela sobre a Terra.)

2- Grau superlativo absoluto (sem comparação com outros elementos)
    - Plej profunde en la koro li kaŝis sian malĝojon. (Extremamente fundo no coração ele escondia sua tristeza .)
    - La banejo estis aranĝita kun plej belaj tapiŝoj. (O banheiro estava arranjado com tapetes belíssimos.)
      - Ŝin ĉirkaŭis plej malluma nokto. (Uma noite extremamente escura a cercou.)
        - Ni ne havis eĉ la plej malgrandan suspekton, ke li havas ian kaŝitan intencon. (Nós não tínhamos nem mesmo a menor suspeita, que ele tinha uma intenção escondida)
     -  Plejparte la afero temas pri tio. ( Em sua maior parte, o assunto trata sobre isso).
     - Plej plezure! (Com o maior prazer!)


Notoj:
1- Compare:
a)  "Vin mi amas plej multe" com "Vin mi amas la plej multe".
A primeira quer dizer: "Amo-te ao extremo"; a segunda: "É a ti que eu mais amo" (isto é, dentre todos).
b) Tiu nacio havas plej altan kulturon, sed ne la plej altan kulturon— Essa nação é cultíssima, mas não é a mais culta.
2- Quando comparamos apenas dois elementos usamos pli:
- Lakto estas pli nutra, ol vino. (Leite é mais nutritivo que vinho.)
3- "Kiel eble plej" - usa-se esta expressão para mostrar que se fará o má ximo, para atingir o objetivo:
- Ŝi hontis siajn larmojn kaj deziris kaŝi ilin kiel eble plej rapide. (Ela se envergonhava de suas lágrimas e desejava escondê-las o mais rápido possível.)
- La plej grava merito de lingvo internacia konsistus en tio, ke ĝi kiel eble plej facile estu komprenata de la instruistoj. ( O mais importante mérito da língua internacional consistiria nisso, que ela seja, o mais facilmente possível, entendida pelos professores.)
--
Postado por Blogger no GRAMATIKERO em 10/12/2013 06:52:00 AM--Programo MIA AMIKO

Lernu Esperanton kun amikoj

ESPERANTO@BRAZILO 

Movimento Virtual de Esperanto no Brasil

http://esperanto.brazilo.org

Twitter: @MiaAmiko

2013-10-03

TEJO-aktuale, numero 369, 2013-10-04


tejo aktuale
Numero 369, 2013-10-04


La plej freŝaj informoj pri la Tutmonda Junulara Esperanto-Movado

En la numero:


TEJO SERĈAS... NOVAN REDAKTORON DE TEJO-TUTMONDE!

Ĉu vi ŝatas ĵurnalismon? Ĉu vi interesiĝas pri la internacia junulara E-movado? Fariĝu redaktoro de TEJO-Tutmonde, kaj helpu ĉiam liveri aktualajn, interesajn informojn pri kio okazas en TEJO kaj en ĝiaj Landaj Sekcioj. Legi pli: http://tejo.org/eo/node/1404

PREZIDANTA BLOGO: KION FAROS TEJO EN VENONTA JARO?

Post kelkmonata laboro, konsultado kun komitatanoj, Landaj Sekcioj, individuaj membroj kaj finfine post korektoj kaj voĉdono en la Komitatkunsido, jen ni havas Laborplanon de TEJO por la jaro 2013-2014. Ĝi estas la unua laborplano preparata laŭ alia maniero ol antaŭe, ĉar ne estas la nova estraro, kiu preparis ĝin post elektiĝo, sed la malnova, kiu prezentis ĝin al la komitato post vasta konsultado. Legu pli: http://tejo.org/eo/node/1527

1A JUNULARA ESPERANTO-KONGRESO (JEK-01), GOVERNMENT M.C. HIGH SCHOOL, NANKANA SAHIBO, PAKISTANO, 6A OKTOBRO 2013

Temo: Disvastigado de Esperanto en Pakistana Junularo

Ni tutkore invitas vin ĉeesti en nia eventaĵo.

Kongresejo: Government M.C. High School, Nankana Sahibo

dato: 6a Oktobro, 2013

tempo: 10:00h - 16:00h

kongreskosto: senpaga partopreno

Junularo Esperantista Pakistana (JEP) (jepoficejo ĉe gmail.com, http://www.fb.com/yepak), Kontaktnumero: 0313-5363211

Amike, Adeel M. Butt, Prezidanto de JEP

AUTUNE: VENU KUN VIA FAMILIO EN GREZILJONO INTER LA 25A DE OKTOBRO KAJ LA 1A DE NOVEMBRO

Ĉi-aŭtune, Greziljono invitas vin prepari Halovenon, inter la 25a de oktobro kaj la 1a de novembro. Venu por ferii kun via familio: Diversnivelaj kursoj (Serge Sire: tradukado de poezio, Christian Rivière: faka uzado de Esperanto, Bert Schumann: kurso por komencantoj, Cseh-metodo),

Aktivaĵoj (realigado de humuraj bildoj, lumbildoj pri homaj rajtoj, promenado tra la parko...), vesperoj (kabaredo, blovmuziko, komiksoj per komputilo...),

Sed ankaŭ programo por infanoj (Ansofi Markov: instruado per ludoj, Valène Dumont: skoltado kun la Verdaj Skoltoj, Jack O'Lanterne: preparado e Haloveno...) etc...

AUTUNE = Autuna Tumulta Nesto, inter la 25a de Oktobro kaj la 1a de novembro en Greziljono, dum la lernejaj ferioj.

Informoj kaj aliĝoj: http://gresillon.org/autune

Agrablajn feriojn!

Esperanto-Kulturdomo

Maison Culturelle de l'Espéranto

Château de Grésillon

St. Martin d'Arcé

49150 BAUGÉ-EN-ANJOU

France

Telefono: +33-2.41.89.10.34 (respondilo)

Retpoŝto: kastelo ĉe gresillon.org

Retejo: http://www.gresillon.org

[EDU]-NOVAĴOJ: UNUA ĈEESTA RISKO DUM ARKONES

La 21an de septembro, en la aranĝo ARKONES (ARtaj KONfrontoj en ESperanto), okazinta en la pola urbo Poznan, estis aranĝita la unuan fojon ĉeesta, viva RISKO-ludo. Pri tio, kiuj ludis, kiuj gajnis kaj kiel sukcesis la tuto, vi povas legi en la suba novaĵo ĉe la paĝo: http://edukado.net/novajhoj?id=382

[INSTRU-GERMAN] JUNULOJ EL TRI LANDOJ KUNE FESTAS LA EŬROPAN TAGON DE LINGVOJ

Eŭropaj lingvo-familioj – kaj nova membro: Esperanto
12-18-jaraj mezlernejanoj el Herzberg am Harz kaj Mazara del Vallo dum studvojaĝo al Győr, Hungario, enkadre de la Comenius-projekto GUTO (A Guided Tour from the Local Castle to the European House - Vizito de la loka kastelo al la Eŭropa Domo) la 26an de septembro organizos Lingvan Tagon en la hungara gastiganta lernejo en Győr kaj festos la Eŭropan Tagon de Lingvoj.
La tri partnergrupoj (germana, hungara kaj itala) apartenas al tri diversaj lingvaj familioj sed ili havas iun komunan: ĉiuj lernas kaj parolas Esperanton – la neŭtralan internacian lingvon.
La programo de la Eŭropa Tago de Lingvoj enhavas prezentadon de la gepatraj lingvoj de la lernantoj kaj de Esperanto, la komunan lingvon de la partnereco. Okazos ankaŭ komparado de vortoj kaj gramatikaj strukturoj, lingva kvizo kaj ekspozicio estos pretigata ne nur en la hungara lernejo sed ankaŭ en Italio kaj Germanio.
Ni ŝatus konsciigi lernantojn pri respekto al aliaj gepatraj lingvoj kaj kulturoj kaj montri al ili, ke povos esti diverseco samtempe kun unueco kaj harmonio.
GRAVE: Pri nia Esperanto-projekttago aperis informo sur la paĝaro de la Konsilio de Eŭropo: http://edl.ecml.at/tabid/1772/EventID/6743/Default.aspx
(ĝenerala informo pri la Eŭropa Tago de Lingvoj: http://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/language/en-GB/Default.aspx)
Kun multaj salutoj, Zsofia Korody, projektgvidanto, nome de Interkultura Centro Herzberg
Esperanto-kursoj, ekzamenoj, biblioteko
Interkultura Centro Herzberg
DE-37412 Herzberg am Harz, la Esperanto-urbo
Grubenhagenstr. 6
Tel: 0049-(0)5521-5983
http://esperanto-urbo.de

PROFITU E-KURSON EN INTERRETO, VIVE - LASTA MOMENTO POR ALIĜI

Studu Esperanton kun esperantistoj el diversaj landoj ĉiusemajne, sub zorga gvido de instruistino. Regule parolu, skribu ... restante hejme. Universitata kurso en Interreto por progresintoj. Lernado 6-monata. La kurso komenciĝos en oktobro. Interesiĝantoj bv. skribi por peti pli da informoj: esperanto.instruado.jag.univ.pl(ĉe)gmail.com

Invitas vin: Jagelona Universitato en Krakovo, Pollando kaj Maria Majerczak, instruistino

APERIS NOVAJ ELDONOJ DE LA SEKVAJ INFORMILOJ:

- La Riverego 113: La Tero de Espero, UK en Rejkjaviko kaj pli http://www.esperanto.qc.ca/files/riverego/Riverego112.pdf

- revuo Kontakto: Kanabo. Ĉu kulpa aŭ senkulpa? Kontakto 2013:3 en la reto http://kontakto.tejo.org/2013/08/kanabo-cu-kulpa-au-senkulpa-kontakto.html

- TERanidO 184: http://cafe.daŭm.net/BusanaEsperanto

LITERATURAJ VORTSKULPTUROJ AŬ TATUOJ ?

Ĉu vi sonĝis jam pli longe pri tatuo? Dum iuj Junularaj Festivaloj vi povas senpage metigi unu sur vian korpon. La tatuo videbla sur la junvirina dorso estas literatura tatuo kiu diras 'Mia deziro havas vizaĝon' al kiu korpopentristo aldonis bildon. Eblas meti tian tatuo ankaŭ sur via brako, kruro aŭ kolo. Ekzistas en multaj landoj korpopentristoj (angle 'bodypainters' > adresoj en Usono kaj Kanado sur http://www.gigmasters.com/BodyPainting/Body-Painting.htm, eble ili konas partnerojn en EU).

VENONTAJ RENKONTIĜOJ

Studsabato- en CDELI, La Chaŭ-de-Fonds, Svislando, 19a de oktobro 2013, Esperantokursoj kun tri niveloj. Inf.: Nancy Fontannaz, Ruisselet 9, CH-1009 Prilly, Svislando. Rete: nancy.fontannaz ĉe gmail.com kaj http://www.cdeli.org/

Venu Ĉe la Lagon! Bouresse, Francio, 20a-24a de oktobro 2013, http://kvinpetalo.org/

OKCITAN-KATALUNA KONGRESO DE ESPERANTO, Val d'Aran, Hispanio, 1an, 2an kaj 3an de novembro, http://esperanto.cat/kongresoj/2013/index.php

Klaĉ-Kunveno Post-Somera 2013 (KKPS), Werkhoven ĉe Utrecht, Nederlando, 1a ĝis 3a de novembro 2013, http://kkps-klaĉkunveno.wikispaces.com/ (skribu ĉ per x-kodo) aŭ https://www.facebook.com/events/128616817332684/136721819855517

Studsabato- en CDELI, La Chaŭ-de-Fonds, Svislando, 16a de novembro 2013, Esperantokursoj kun tri niveloj. Inf.: Nancy Fontannaz, Ruisselet 9, CH-1009 Prilly, Svislando. Rete: nancy.fontannaz ĉe gmail.com kaj http://www.cdeli.org/

Studsabato- en CDELI, La Chaŭ-de-Fonds, Svislando, 14a de decembro 2013, Esperantokursoj kun tri niveloj. Inf.: Nancy Fontannaz, Ruisselet 9, CH-1009 Prilly, Svislando. Rete: nancy.fontannaz ĉe gmail.com kaj http://www.cdeli.org/

30a Internacio Festivalo, Nördlingen, Germanio, 27a de decembro 2013 ĝis 3a de januaro 2014, http://www.internacia-festivalo.de

12-a Novjara Renkontiĝo en Saarbrücken, Germanio, 27a de decembro 2013 ĝis 3a de januaro 2014, http://www.esperantoland.org/nr/index.shtml#nr

5-a Afrika Kongreso de Esperanto (AKE), 29a de decembro 2013 ĝis 4a de januaro 2014, Kotonuo, Benino, http://mirejo3.blogspot.com

Pliaj renkontiĝoj haveblas en la Internacia Kalendaro: http://www.eventoj.hu

KOLOFONO

TEJO-aktuale estas retpoŝta informilo de TEJO.

TEJO-aktuale estas senpage abonebla, aperas 2-semajnritme kaj koncize kompilas freŝajn, konkretajn informojn pri la junulara E-movado kaj ligilojn al interesaj retpaĝoj – pli rapide ol povus paperaj revuoj. Por publikigi vian anoncon retmesaĝu al tejo-aktuale ĉe tejo.org.

Oficiala retpaĝo de TEJO-aktuale: http://www.tejo.org/ta

Redaktorino: Julia NOE, Germanio, tejo-aktuale ĉe tejo.org

Eldonas: Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO), http://www.tejo.org

Limdatoj por kontribuoj: dimanĉo antaŭ la apero

Retpoŝta abono: http://www.uea.org/retlistoj

Programo MIA AMIKO

Lernu Esperanton kun amikoj

ESPERANTO@BRAZILO 

Movimento Virtual de Esperanto no Brasil

http://esperanto.brazilo.org

Twitter: @MiaAmiko