Traserĉu tiun blogon

2010-08-28

Esperantologia Konferenco en la Reta Kinejo

Poŝtita de "Osmo Buller"

Fri Aug 27, 2010 3:38 pm (PDT)La tuta 33-a Esperantologia Konferenco, kiu okazis en Havano, estos baldau spektebla en la Reta Kinejo. Jam enretigitaj estas:

Vilmos Benczik: "La Esperanta literaturo tra la lupeo de kelkaj lingvoteorioj kaj literaturkonceptoj" + diskuto
http://www.ipernity.com/doc/97850/8859134

Humphrey Tonkin: "Organizaj strukturoj kaj la estonteco de Esperanto"
http://www.ipernity.com/doc/97850/8864397

Diskuto pri la prelego de Tonkin:
http://www.ipernity.com/doc/97850/8866325

Krome estis tri aliaj prelegoj, kiuj estos enretigitaj dum la proksimaj unu-du semajnoj. Sekvu che:
http://www.ipernity.com/doc/97850/home/video

Siatempe la aktoj de la Konferenco aperos en presita formo.

2010-08-24

Esperanta organizaĵo por UN ekfunkcias

En la UK en Havano estis anoncita la fondo de la organizaĵo Esperanto por UN, kiu laboros por altigi la profilon de Esperanto ĉe Unuiĝintaj Nacioj kaj por disvastigi informojn pri UN inter la esperantistoj.

UEA havas formalajn rilatojn kun UN kaj Unesko jam ekde la jaro 1954. Per sia oficejo en Novjorko, UEA flegas tiujn kontaktojn. Laborgrupoj en Parizo, Ĝenevo kaj Vieno faras similan laboron. De tempo al tempo UEA prezentas sian vidpunkton pri lingvaj demandoj en kunsidoj kaj konferencoj de UN kaj Unesko. UEA ankaŭ kaj mem organzias konferencojn kaj seminariojn en Ĝenevo, Novjorko, Parizo kaj aliloke por atentigi pri la valoro de Esperanto kiel neŭtrala komunikilo inter la homoj kaj pri la problemo de lingva malegaleco ĝenerale.

La nova organizaĵo klopodos kreskigi subtenon por la laboro de UEA ĉe UN kaj Unesko. Por sistema informado pri UN inter la esperantistoj ĝi lanĉos Esperantan retpaĝaron pri UN kaj Unesko. Ĝi argumentos por subtenado de UN per informado al la publiko pri ĝia valoro, instruado pri UN en la lernejoj, konsciigo pri la valoro de internacia ordo, kaj laboro por atingi la Jarmilajn Evoluigajn Celojn.

Detaloj pri membriĝo, retpaĝaro kaj agadplano de Esperanto por UN estos publikigitaj baldaŭ.

laŭ [komunikoj de UEA]

-----
fonto: Ret-Info
http://www.eventoj.hu

========================================================================
Retpoŝta novaĵservo kun selektitaj E-novaĵoj, RET-INFO : http://www.eventoj.hu
========================================================================

2010-08-23

"La Centra Oficejo respondas" en la Reta Kinejo

From: Osmo Buller
Date: Aug 21, 7:52 am
Subject: "La Centra Oficejo respondas" en la Reta Kinejo
To: soc.culture.esperanto

La programero "La Centra Oficejo respondas" en la 95-a UK en Havano
estas videbla en la Reta Kinejo en du partoj:

1-a parto (25 min):http://www.ipernity.com/doc/97850/8815741

2-a parto (22 min):http://www.ipernity.com/doc/97850/8815933

2010-08-22

Gazetaraj Komunikoj de UEA - 394 (2010-08-21)

Gazetaraj Komunikoj de UEA
N-ro 394
2010-08-21
Enhavo:

   1. Programeroj de la Havana UK en la Reta Kinejo
   2. UEA gratulis la novan polan ŝtatestron
   3. Esperanta orĝanizaĵo por UN ekfunkcias

PROGRAMEROJ DE LA HAVANA UK EN LA RETA KINEJO

Multaj programeroj de la 95-a Universala Kongreso en Havano estis filmitaj kaj la registraĵoj aperos iom post iom en la Reta Kinejo de UEA. La laboro estas farata volontule kaj etendiĝos verŝajne tra du-tri monatoj. Kiel la unuajn la filmisto Franciso L. Veuthey finpretigis la programerojn "La nova Estraro sin prezentas" kaj "La Centra Oficejo respondas", kiuj jam estas videblaj.

La programero "La nova Estraro sin prezentas" daŭris 1,5 horojn. En la Reta Kinejo ĝi estas dividita en tri partojn. La 50-minuta "La Centra Oficejo respondas" estas dividita en du partojn.

Reta Kinejo de UEA: http://www.ipernity.com/doc/97850/home/video

UEA GRATULIS LA NOVAN POLAN ŜTATESTRON


S-ro Bronisław Komorowski, kiu venkis en la balotado pri la prezidanteco de la Pola Respubliko la 4-an de julio, transprenis la oficon la 6-an de aŭgusto. Je tiu okazo Ĝenerala Direktoro Osmo Buller sendis al li gratulojn de UEA, dezirante al li "multe da sukceso en la plenumado de tiu respondeca tasko por la bono de Pollando kaj por la progresigo de harmonio kaj kunlaboro inter la popoloj".

"Estis granda honoro al ni pasintjare, ke Vi akceptis esti la Alta Protektanto de la 94-a Universala Kongreso de Esperanto en Bjalistoko, kiu estis la ĉefa evento por festi la 150-an datrevenon de la naskiĝo de D-ro L.L. Zamenhof, la kreinto de Esperanto", skribis Buller. Li memorigis, ke la temo de tiu UK rilatis al la eldiro de D-ro Zamenhof, ke Esperanto celas krei pacan ponton inter la popoloj. Buller aldonis, ke la kongresanoj aprezis la mesaĝon de Komorowski al la UK, en kiu la Alta Protektanto referencis al tiu eldiro kaj konkludis: "La revo pri paco kaj sekureco estas aparte grava kaj signifa. La projekto krei universalan lingvon, kiu ebligu dialogon kaj kompreniĝon inter la popoloj, estas valora paŝo al la realigo de tiu ĉi revo."

"Ekde la apero de la unua lernolibro de Esperanto en Varsovio ĝis la regule daŭrantaj Esperanto-elsendoj de la Pola Radio Via lando akiris kaj konservas specialan lokon en la koroj de esperantistoj", daŭrigis Buller. "Kun granda ĝojo ni vidas, ke ĝuste Vi, la Alta Protektanto de nia pasintjara kongreso, nun okupas la plej altan oficon de Pollando."


ESPERANTA ORĜANIZAĴO POR UN EKFUNKCIAS


En la UK en Havano estis anoncita la fondo de la organizaĵo Esperanto por UN, kiu laboros por altigi la profilon de Esperanto ĉe Unuiĝintaj Nacioj kaj por disvastigi informojn pri UN inter la esperantistoj.

UEA havas formalajn rilatojn kun UN kaj Unesko jam ekde la jaro 1954. Per sia oficejo en Novjorko, UEA flegas tiujn kontaktojn. Laborgrupoj en Parizo, Ĝenevo kaj Vieno faras similan laboron. De tempo al tempo UEA prezentas sian vidpunkton pri lingvaj demandoj en kunsidoj kaj konferencoj de UN kaj Unesko. UEA ankaŭ mem organzias konferencojn kaj seminariojn en Ĝenevo, Novjorko, Parizo kaj aliloke por atentigi pri la valoro de Esperanto kiel neŭtrala komunikilo inter la homoj kaj pri la problemo de lingva malegaleco ĝenerale.

La nova organizaĵo klopodos kreskigi subtenon por la laboro de UEA ĉe UN kaj Unesko. Por sistema informado pri UN inter la esperantistoj ĝi lanĉos Esperantan retpaĝaron pri UN kaj Unesko. Ĝi argumentos por subtenado de UN per informado al la publiko pri ĝia valoro, instruado pri UN en la lernejoj, konsciigo pri la valoro de internacia ordo, kaj laboro por atingi la Jarmilajn Evoluigajn Celojn.

Detaloj pri membriĝo, retpaĝaro kaj agadplano de Esperanto por UN estos publikigitaj baldaŭ.

2010-08-20

Argumentado Pri Esperanto: Propedeŭtika Valoro

Se vi ja deziras argumenti altnivele pri la propedeŭtika valoro de la lingvo, vi nepre devas koni tiun ampleksan artikolon en la reto pri la propedeŭtika valoro de nia lingvo. Ĝi estas skribita oportune en la angla lingvo. Fakte vi povas legi tiun tekston en diversaj lingvoj disponigitaj en la propra retejo, tamen la traduko estas maŝina kaj ne bone polurita. Tiu teksto estas preskaŭ scienca kaj tre grava por argumentado de tiu mirinda virto de Esperanto. Nepre vizitu ĝin:

http://www.worldlingo.com/ma/enwiki/en/Propaedeutic_value_of_Esperanto

Adonis Saliba

2010-08-16

Porinfana libro en Esperanto - La SpacoJen interesa libro por infanoj (kaj ne nur!).
(PDF-dosiero)============================================
VTF - Vortaro Tulio Flores
http://vortaro.brazilo.org/vtf/


2010-08-14

KANTO DE L' SKLAVO

Stanislav Schulhof

Nun mi hele vidas, ke la sorto mia
estas alligita al vi per kateno,
ke mi nune ĉiam kun vi devos iri,
ke mi certe ne sukcesos jam akiri
liberecon, mia nova suvereno!

Multfoje mi forĵetis mian plumon,
eĉ emblemon vian, stelon kvinradian,
en la koro fajron mi estingi penis,
sed vi senkompate ĉiam min ekprenis
kaj min pluen, pluen trenis sklavon vian.

Al vi apartenas nune vivo mia,
ĉio, kion jaroj lasis en la koro;
vin mi nune sekvas kiel somnambulo,
tute kontraŭvole, tute sen postulo
kaj mi jam ne revas eĉ pri laŭr' kaj gloro.

Kie vi nur prenis tiun sorĉan forton?
Vi tra landoj marŝas sen la sang' sur glavoj,
sen kanonoj, nur kun via verda stelo,
kaj vin malgraŭ tio sekvas sen ribelo
ĉiam novaj, blinde obeemaj sklavoj.

Pli kruelan, ol la famaj uzurpantoj
vi alportis al ni en la mondon moron;
ili piedbatis homajn liberecojn,
de la landoj ŝiris partojn, limojn, pecojn;
sed vi ŝiras el la brustoj nian koron.

(1912)

verkis Schulhof(1864-1919)
============================================
VTF - Vortaro Tulio Flores
http://vortaro.brazilo.org/vtf/


2010-08-13

Esperanto en Brazila TVkanalo