Traserĉu tiun blogon

2011-05-31

Faka asocio, kiu funkcias

---------- Forwarded message ----------
From: Renato Corsetti <renato.corsetti@virgilio.it>
Date: 2011/5/30
Subject: [ VEKI ] Faka asocio, kiu funkcias


de: Carlo Sarandrea: c.sarandrea@tiscali.it

La plej malnova daure aperanta revuo en Esperanto estas revuo Espero Katolika. Sed sxajnas ke multegaj ne konas gxin, nek la agadon de la katolikaj esperantistoj por kaj per Esperanto.

Nu, eble multaj havas ion por diri por/kontrau religio. Ne gravas. Sed estas utile, ke oni havu okazon por informigxi.

Do, dum la venontaj 4 tagoj eblos elsxuti senpage la lastajn du numerojn de revuo Espero Katolika. Nu, vere, la kompletaj 2 laste aperintaj numeroj de E-revuo - kutime ricevebla nur en papera formo - estas je dispono, senpage, ankau por neabonintoj.

Kompreneble, por ke la PDF-datenaro ne estu impona, la kvalito de la fotografajxoj estas ege malalta.

Jen la alklakeblaj adresoj:
http://www.esperokatolika.org/arkivo/ek201103.pdf
http://www.esperokatolika.org/arkivo/ek201106.pdf

La elsxuto eblos nur gxis la 3a de junio 2011, cxefe por respekti la pagantajn abonantojn, aparte tiujn, kiuj ne havas ret-aliron kaj atendas paperan version.

Kaj se Vi deziros konigi Vian opinion pri la enhavo, ne hezitu skribi al
<kontaktu MINUS ekarkivon (unu vorto) HELIKO yahoo PUNKTO com>.

La plej interesaj rimarkoj aperos en unu el la postaj numeroj de la revuo.

Carlo Sarandrea

2011-05-26

N-ro 414 - Gazetaraj Komunikoj de UEAGazetaraj Komunikoj de UEA
N-ro 414
2011-05-26


Enhavo:

 1. 34-a Esperantologia Konferenco en Kopenhago
 2. Stano Marček plu redaktos

34-A ESPERANTOLOGIA KONFERENCO EN KOPENHAGO

Esperantologia Konferenco estas jam tradicia programero de la Universala Kongreso de Esperanto. Gxin organizas la Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj (CED) kaj gxi eniris la kongresan programon unuafoje en Varno en 1978. Gxian 34-an sesion en Kopenhago la 27-an de julio gvidos d-ro Detlev Blanke .

Jens Stengaard Larsen prelegos pri la danaj lingvistoj kaj interlingvistoj Rasmus Rask kaj Otto Jespersen , dum prof. Christer Kiselman parolos pri la dana sempatologo kaj esperantologo Paul Neergaard . La prelego de prof. Davide Astori temos pri la unua itala esperantisto kaj interlingvisto Daniele Marignoni . Krome, Otto Prytz pritraktos "fenditajn frazojn" kaj Marek Blahuš prezentos la ciferecan prilaboron de la Zamenhofaj adresaroj. Post cxiu prelego estos diskuto kaj la prelegotekstoj estos poste publikigitaj presforme.

STANO MARČEK PLU REDAKTOS

Pasintjare la Estraro de UEA dauxrigis la kontrakton kun Stano Marček pri redaktado de la revuo Esperanto gxis la julia-auxgusta numero 2011. La celo estis, ke ekde la septembra numero la nuna redaktoro dauxrigus sian laboron sub nova kontrakto. La Estraro tamen jxus decidis dauxrigi la validecon de la nuna kontrakto, farita en 2003, gxis la fino de la jarkolekto 2011.

La Estraro antauxvidas proponi novan kontrakton al Marček post la Universala Kongreso en Kopenhago , kie oni versxajne akceptos novan dokumenton pri la gvidlinioj pri la redaktado de la oficiala organo de la Asocio. Gxia definitivigo dependas de la difino de la gxenerala komunika politiko de UEA, pri kiu nun diskutas la Komisiono pri Strategiaj Demandoj. La komisiono estis elektita pasintjare en Havano kaj laboras sub la gvido de Mark Fettes. En gxi aperis interalie la ideo, ke la revuo havu plurajn volontulajn redaktorojn pri diversaj sektoroj de la movado sub la kunordigo de la cxefa redaktoro. Cxar mankas ankoraux klareco pri tiu kaj aliaj aspektoj de la redaktado, la Estraro decidis, ke la nuna redaktoro laboros laux la malnovaj kondicxoj gxis la lasta numero de la jarkolekto 2011.


Klaku por malaboni la liston

2011-05-18

N-ro 413 - Gazetaraj Komunikoj de UEA


Gazetaraj Komunikoj de UEA
N-ro 413
2011-05-18


Enhavo:

 1. Malferma Tago omagxis Erasmon kaj Morariu
 2. Hanoja UK de la 28-a de julio gxis la 4-a de auxgusto 2012

MALFERMA TAGO OMAGxIS ERASMON KAJ MORARIU

La 34-a Malferma Tago de la Centra Oficejo de UEA, kiu okazis la 14-an de majo, allogis 70 vizitantojn el 14 landoj. Gxia programo estis grandparte dedicxita al la 500-a datreveno de la apero de Lauxdo de l'stulteco , la plej fama verko de la plej fama roterdamano, Erasmo . Gxeneralan enkondukon al la vivo, verkaro kaj signifo de la granda humanisto faris per sia prelego d-rino Věra Barandovská-Frank. La tradukinto de Lauxdo de l'stulteco, akademiano Gerrit Berveling faris du prelegojn. En la unua li parolis pri tiu cxefverko de Erasmo kaj en la dua precipe pri lia labormaniero. Berveling ankaux surprizis la publikon per lancxo de sia nova esperantigo el Erasmo, Antauxparoloj al la Nova Testamento .

En la Malferma Tago estis publkigita ankaux alia nova libro, Stelsemantoj en la ora nordo de Katalin Kováts. Cxar la auxtorino lancxis la libron samtempe en Stokholmo, en Roterdamo sxin anstatauxis la libroservisto Ionel Oneţ, kiu prelegis pri la protagonisto de la libro, la fama rumana Cseh-metoda instruisto Tiberio Morariu . Morariu vivis plej grandan parton de sia vivo en Svedio, pro kio la auxtora lancxo konvene okazis en la Sveda Esperanto-Kongreso.

Kiel kutime, en la programo estis ankaux multaj filmprezentoj. La libroservo kaj bazaro de esperantajxoj estis vigle vizitataj. La vendoj sumigxis je 1710 euxroj. Nature la plej furoraj libroj estis Lauxdo de l'stulteco kaj Antauxparoloj al la Nova Testamento de Erasmo kaj Stelsemantoj en la ora nordo de Katalin Kováts.

La sekva Malferma Tago okazos la 26-an de novembro 2011. Jam decidita estas ankaux la dato de la 36-a Malferma Tago: la 28-an de aprilo 2012 oni prifestos la 50-jarigxon de la domo en Nieuwe Binnenweg 176 kiel la sidejo de la Centra Oficejo .

HANOJA UK DE LA 28-A DE JULIO GxIS LA 4-A DE AUxGUSTO 2012

La Kongresa Fako de UEA fiksis la datojn de la 97-a Universala Kongreso de Esperanto, kiu laux la pli frua decido de la Estraro de UEA okazos en la vjetnama cxefurbo Hanojo. La 97-a UK disvolvigxos de la 28-a de julio gxis la 4-a de auxgusto 2012.

La definitivigo de la datoj dependis de la elekto de kongresejoj, kiu povis okazi post la laborvizito de la Konstanta Kongresa Sekretario Clay Magalhães al Hanojo fine de aprilo. La cxefa parto de la kongresa programo okazos en la hotelo Meliá. La ejo de la inauxguro kaj aliaj programeroj, en kiuj samtempe partoprenos la tuta kongresanaro, estos la Palaco de Kulturo. Gxi trovigxas en piedira proksimeco de la hoteloj, kiujn UEA ofertos al la kongresanoj.

La preparlaboroj fare de la Loka Kongresa Komitato progresas glate kaj kun granda entuziasmo, konstatis Clay Magalhães dum sia vizito. Li konatigxis i.a. kun eblaj kongresejoj kaj kun logxigaj eblecoj. Li ankaux partoprenis en kunsido de LKK kaj pasigis multan tempon por konsili gxiajn membrojn pri plej diversaj organizaj detaloj. KKS vizitis ankaux la infangxardenon, kie okazos la 43-a Internacia Infana Kongreseto kaj kies direktorino estas aktiva esperantisto.2011-05-15

2-a Interlingvistika simpozio en UAM, Poznano (22-23.09.2011)

15-poznan-polonia.jpg

2-a Interlingvistika simpozio en UAM, Poznano (22-23.09.2011)

Interlingvistiko kaj esperantologio antaŭ la defioj de la 21a jarcento

Ĉefaj temoj / sekcioj:
 1. Ĉu e-movado respondas al la defioj de la nuntempo?
 2. Moderna lingva priskribo de esperanto
 3. Modernaj metodoj en instruado de esperanto
 4. Nuntempa e-literaturo
 5. Novaj planlingvaj projektoj, konstruitaj lingvoj en la interreto

La Interlingvistikaj Studoj de UAM invitas Vin partopreni kaj kontribui al la simpozio, kiu okazos tuj post la interlingvistika sesio (kiu restartos kaze de sufiĉe da kandidatoj) kaj antaŭ la kultura semajnfino Arkones (23-25.09.) same en Poznano.
    Publikigo de recenzitaj kontribuaĵoj estas antaŭvidata.

Kondiĉoj:
- ne estas partoprenkotizo (pagendos nur bankedo),
- tranoktado eblos ankaŭ en studenthejmo.

Aliĝo ĉe interlin@amu.edu.pl

Ilona Koutny, Gvidanto de la Interlingvistikaj Studoj
Universitato Adam Mickiewicz
al. Niepodleglosci 4, PL-61-874 Poznan
T: +48 61-829-36-75
hejme: +48 61-872-83-09
http://www.staff.amu.edu.pl/~interl/index.html


_

2011-05-13

N-ro 412 - Gazetaraj Komunikoj de UEAGazetaraj Komunikoj de UEA
N-ro 412
2011-05-13


Enhavo:

 1. UEA membrigxis en Infoterm
 2. Filmo pri la aprila kunsido de la Estraro de UEA
 3. 1306 aligxis al Kopenhago

UEA MEMBRIGxIS EN INFOTERM

La 10-an de majo Universala Esperanto-Asocio subskribis interkonsenton pri kunagado kun Infoterm , la Internacia Informejo por Terminologio. Per tio UEA farigxis membro de Infoterm, fondita en 1971 per kontrakto inter Unesko kaj Auxstra Normiga Instituto (ASI). Infoterm celas i.a. intersxangxi informojn, subteni kaj kunagadi por projektoj, renkontigxoj, eldonajxoj ktp., cxefe en la kampo de terminologio.

Infoterm devenas el la teminologia esplorcentro, kiun fondis kaj longe prizorgis Eugen Wüster , esperantisto kaj fondinto de la moderna terminologia scienco. Infoterm funkcias ankaux kiel sekretariejo de la Teknika Komitato TC37 de Internacia Organizajxo por Normigado (ISO), kun kiu UEA havas oficialajn rilatojn jam ekde 1991.

Pri la rilatoj de UEA kun Infoterm kaj la Teknika Komitato TC37 de ISO respondecas nova komisiito, Mélanie Maradan el Svislando. La Estraro de UEA nomumis sxin por tiu funkcio en sia aprila kunsido.

FILMO PRI LA APRILA KUNSIDO DE LA ESTRARO DE UEA

En la filmjxurnalo UEAviva aperis nova eldono , en kiu prezidanto Probal Dasgupta, vicprezidanto Claude Nourmont kaj gxenerala sekretario Barbara Pietrzak rakontas pri la lasta kunsido de la Estraro de UEA. La kunsido okazis de la 15-a gxis la 17-a de aprilo en la Centra Oficejo en Roterdamo. Temas pri n-ro 9 en la serio de filmjxurnaloj de UEA en YouTube. Per gxi la serio rekomencigxis post longa pauxzo pro la studoj de la volontula redaktoro Francisco Veuthey.


1306 ALIGxIS AL KOPENHAGO

Gxis la 13-a de majo entute 1306 kongresanoj el 67 landoj aligxis al la 96-a Universala Kongreso de Esperanto , kiu okazos en la dana cxefurbo Kopenhago de la 23-a gxis la 30-a de julio. Sekve iom pli ol du monatojn antaux la UK la nombro de aligxintoj jam superas la definitivan nombron de la pasintjara UK en Havano (1002) kaj tiun de la antauxa UK en Kopenhago en 1975 (1227).

Plej multe da aligxoj venis el Francio (165). Pli ol 100 aligxintojn liveris ankaux Germanio (131) kaj tiun limon baldaux superos ankaux Japanio, de kiu gxis nun estas 98 aligxintoj. La gastiganta lando reprezentigxas per 84 aligxoj. Aliaj landoj kun pli ol 20 aligxintoj estas Pollando (68), Nederlando (59), Brazilo (57), Rusio (55), Italio (53), Svedio (48), Hungario (41), Belgio (37), Usono (29), Britio (25), Svislando (23), Finnlando, Litovio kaj Norvegio (po 24), kaj Svislando (23).