Traserĉu tiun blogon

2011-04-21

N-ro 411 - Gazetaraj Komunikoj de UEAGazetaraj Komunikoj de UEA
N-ro 411
2011-04-21


Enhavo:

  1. Reeldono de "Maskerado" de Tivadar Soros lancxita
  2. Komuniko pri la ekzamenoj laux la Komuna Euxropa Referenckadro

51ZBhpv6GDL._SL500_AA300_.jpg

REELDONO DE "MASKERADO" DE TIVADAR SOROS LANCxITA

La 12-an de aprilo 2011 okazis en Novjorko festo por lancxi reeldonon de la anglalingva traduko de la Esperanto-verko de Tivadar Soros Maskerado cxirkaux la morto . La verko pritraktas la sukcesan transvivon de la familio Soros en Budapesxto dum la sistema persekutado kaj mortigo de la hungaraj judoj fare de la nazioj en la finaj jaroj de la Dua Mondmilito.

La festo, en la hejmo de la financisto George Soros, filo de Tivadar, kunvenigis grupon de elstaraj intelektuloj de la regiono, inter ili la cxefredaktoro de New York Review of Books, reprezentantoj de New York Times, pluraj verkistoj, kaj la konata televida komentariisto Bill Moyers. Cxeestis ankaux fakuloj pri Esperanto kaj interlingvistiko Esther Schor kaj Arika Okrent. Cxefa parolanto estis Humphrey Tonkin, kiu, en sia rolo kiel tradukinto, havis la taskon prezenti la libron kaj paroli pri gxia ekesto. Tion farante, li kaptis la okazon, antaux atenta auxskultantaro, paroli pri Esperanto kaj gxia formigxa rolo en la vivo kaj pensado ne nur de la patro sed ankaux de la filoj Soros.

La libro aperis originale en Esperanto en 1965 kaj en dua eldono en la jaro 2000 – la jaro de aperigo (en Britio) de anglalingva traduko de Humphrey Tonkin. Poste aperis tradukoj ankaux en la germanan, rusan, hungaran kaj turkan, kaj estas en preparo tradukoj en la italan kaj la cxinan. Usona eldono aperis en 2001; tiun eldonon oni nun ree aperigas en Novjorko cxe la eldona grupo Skyhorse. George Soros estis surpriza vizitanto en decembro en lancxa festo de traduko de alia libro de la patro, Modernaj Robinzonoj , ankaux tradukita de Tonkin (kiel Crusoes in Siberia ). Tiun feston organizis la grupo Esperanto por UN.

Tivadar Soros. Masquerade: The Incredible True Story of How George Soros' Father Outsmarted the Gestapo. New York: Arcade Publishing. 2011. 275pgx.

Tivadar Soros. Crusoes in Siberia and The Fairest Judgment. New York: Mondial. 2010. 31+93pgx.

KOMUNIKO PRI LA EKZAMENOJ LAUx LA KOMUNA EUxROPA REFERENCKADRO

La ekzamenoj laux la Komuna Euxropa Referenckadro (KER) farigxas pli kaj pli konataj kaj popularaj inter la Esperanto-parolantoj. La nombro de ekzamenigxantoj de tiuj novtipaj ekzamenoj de UEA kaj ITK (Sxtata Lingvoekzamena Centro en Hungario) proksimigxas al 300. Estas gxojige, ke multaj movadaj gvidantoj, i.a. funkciuloj de UEA, jam trapasis ilin kaj farigxis instigantoj al aliaj kandidatoj.
Por klarigi la kunlaboron inter UEA kaj ITK kaj la rilatojn al ALTE (Asocio de Lingvo-Testistoj en Euxropo), UEA kaj ITK prezentas la cxi-suban komunikon faritan en la hungara kaj Esperanto. En ambaux lingvoj la komuniko estas legebla en la retejo de ITK .

Komuniko

Universala Esperanto-Asocio (UEA) estas ekskluziva internacia partnero de la Supera Fremdlingva Trejnejo (Hungara Sxtata Lingvoekzamena Centro) de la Universitato Eötvös Loránd (ELTE-ITK) en la tereno de Esperanto-ekzamenado.

En 2009 la du institucioj subskribis kunlaborkontrakton, laux kiu ELTE-ITK trejnas kaj regule pluklerigas ekzamenantojn proponitajn de UEA, kiuj post sukcesa trejnado ricevas rajton esti ekzamenantoj en la parola parto de unulingvaj Origo-tipaj ekzamenoj de ELTE-ITK organizitaj en ekzamenlokoj prideciditaj de UEA kaj aprobitaj de ELTE-ITK. La tri niveloj (B1, B2 kaj C1) kaj la strukturoj de la unulingvaj Origo-ekzamenoj estas komplete identaj kun la unulingva ekzameno de la hungara, kiun ALTE-revizoroj ekspertizis en 2008. La komuna celo de ELTE-ITK kaj UEA estas submeti en la unulingva Origo-ekzamensistemo ankaux la Esperanto-lingvoekzamenojn al ekspertizado far ALTE.

Supera Fremdlingva Trejnejo de ELTE -- Universala Esperanto-Asocio

*   *   *

Por konatigxi kun la postuloj de la KER-ekzamenoj kaj por aligxi al konvena ekzamensesio vidu: http://edukado.net/ekzamenoj/ker/sesioj2011-04-20

N-ro 410 - Gazetaraj Komunikoj de UEA
Gazetaraj Komunikoj de UEA
N-ro 410
2011-04-20


Enhavo:

  1. La Estraro de UEA kunsidis en Roterdamo
  2. Malkresko de membroj defias UEA
  3. IKU-prelegoj: precizigo

LA ESTRARO DE UEA KUNSIDIS EN ROTERDAMO

Ekde sia elekto en Havano la Estraro de UEA praktike konstante kunsidas rete, sed la unuan realan kunsidon en la Centra Oficejo gxi havis de la 15-a gxis la 17-a de aprilo. Tuttempe partoprenis prezidanto Probal Dasgupta, vicprezidanto Claude Nourmont, gxenerala sekretario Barbara Pietrzak kaj estraranoj Loes Demmendaal, Maritza Gutiérrez kaj Stefano Keller. Pro aliaj sindevontigoj Amri Wandel ne cxeestis en la lasta tago. Gxenerala direktoro Osmo Buller povis cxeesti pro malsano nur mallonge en du tagoj. Lin anstatauxis oficisto Pasquale Zapelli, kiu partoprenis tuttempe, same kiel redaktoro Stano Marček. La prezidanto de ILEI Stefan MacGill cxeestis la tutan unuan tagon, dum la volontulo de TEJO Manuela Ronco kaj la oficistoj de la Kongresa Fako Clay Magalhães kaj Tobiasz Kaźmierski cxeestis dum la traktado de iliaj laborkampoj.

Dum la pasintaj monatoj la Estraro faris jam multajn decidojn rete. Tiun eblecon ricevos ankaux la Komitato, kiu tiucele ricevos en Kopenhago proponon pri sxangxo en la Komitata Regularo. Jam pli frue la Estraro aprobos novan dokumenton pri la gvidlinioj por la redaktado de la revuo Esperanto. Gxian malneton gxi jam prezentis al la Komitato por komentoj, kiujn oni lauxeble konsideros en la fina versio. Poste la Estraro proponos novan kontrakton al la nuna redaktoro de la revuo.

La Estraro ricevis raporton pri la gxisnuna laboro de la Komisiono pri Strategiaj Demandoj, kiu diskutas pri radikalaj sxangxoj en la strukturo kaj funkciado de UEA. La estraranoj decidis unuope kontribui al la diskuto en la komitata retlisto. Ili trovis siajn vidpunktojn tre proksimaj inter si sed ne facile resumeblaj en komuna estrara opiniesprimo, cxar la raporto venis mallonge antaux la kunsido. Ili do konkludis, ke en la komitata listo ili povos plej utile prezenti siajn vidpunktojn kaj evidentigi la komunecon de siaj pensoj.

La Estraro ricevis ankaux raporton pri la progreso de la renovigo de la cxefa retejo de UEA. Kun gxojo oni notis la gxisdatigon de la informa retejo de UEA kun materialoj pri Esperanto en 62 lingvoj. Tre populara farigxis la pagxo de UEA en Facebook , kiu havas jam preskaux 2200 amikojn. Gxis nun gxin prizorgis la Centra Oficejo, kiu tamen esperas, ke ankaux estraranoj kaj komitatanoj pli aktive afisxos en gxi. Pri la vigla agado de UEA cxe UN informas nova retejo  kaj alia retejo speciale pri la agado por lingvaj rajtoj .

Kvankam pasintjare UEA perdis multajn membrojn, la spezokonto de 2010 estas ekvilibra jam por la 5-a sinsekva jaro. La gxisnuna evoluo indikas, ke la enspezoj kovros la elspezojn ankaux cxi-jare. Pli problema povos esti la jaro 2012. Propono pri bugxeto por tiu jaro ankoraux ne pretas pro la malsano de la gxenerala direktoro, sed la Estraro fidas, ke ankaux gxi estos ekvilibra kun konservo de la nuna laborforto de la CO. La Estraro aprobis ankaux du subvenciojn el la cxi-jaraj rimedoj: 2500 EUR al ILEI kaj 700 EUR al Euxropa Esperanto-Unio por agado cxe la septembra Ekonomia Forumo en la pola Krynica.

Jam antauxe la Estraro elektis komisionojn kaj komisiitojn por multaj taskoj kaj laborkampoj. Al ili aldonigxis Informa Komisiono, kiu konsistas el Marek Blahuš (Cxehxio), Andrej Grigorjevskij (Rusio) kaj Francesco Maurelli (Italio/Britio), kaj komisiito por rilatoj kun Internacia Normiga Organizajxo ISO kaj la terminologia informejo Infoterm, por kiu tasko oni elektis Mélanie Maradan (Svislando). En la Amerika Komisiono Alberto Calienes (Kubo) farigxis kunordiganto anstataux Rubén Diaconu (Argentino).

En la dua tago de la kunsido de la Estraro de UEA ankaux tiu de ILEI komencis tritagan kunsidon en la Centra Oficejo. La samtempa cxeesto de ambaux estraroj donis utilan okazon por interkonsiligxi pri komunaj temoj. Post la fino de la kunsido de la Estraro de UEA, Claude Nourmont, estrarano pri edukado, partoprenis kiel observanto la kunsidon de la ILEI-estraro.

MALKRESKO DE MEMBROJ DEFIAS UEA

Laux la oficiala statistiko, aperinta en la aprila numero de la revuo Esperanto, la membraro de UEA grave malkreskis pasintjare. En 2010 estis entute 5288 individuaj membroj en 120 landoj, t.e. 425 membroj malpli ol en 2009. Kiel oni povis atendi, en la kongreslando Kubo la membraro kreskis plej multe (+111), sed tiun kreskon nuligis la malkresko en Pollando (-118), kiu gastigis UK en la antauxa jaro. Rimarkindaj malkreskoj okazis ankaux en Rusio (-77), Francio (-64), Japanio (-36), Cxehxio (-34) kaj Germanio (-33). Francio plu estis la lando kun plej multe da individuaj membroj de UEA (547). Sur la dua loko same tradicie restis Germanio (506).

Malkreskis ankaux la nombro de aligitaj membroj, kiuj estas tiuj membroj de la landaj asocioj, kiuj ne estas individuaj membroj de UEA. Ilia nombro estis 10527 (-2078). La plej drastaj faloj estis en Hungario (-1440) kaj Francio (-363). La tuta membraro de UEA en 2010, t.e. individuaj kaj aligitaj membroj sume, nombris 15815 (-2503).

324 individuaj membroj estis malpli ol 30-jaraj. Sekve ili estis samtempe individuaj membroj de la junulara sekcio TEJO (-112). Krome 1734 el la aligitaj membroj estis malpli ol 30-jaraj (-171). Sekve TEJO havis entute 2058 membrojn (-283).

La revuo Esperanto havis pasintjare 3508 pagitajn abonojn (-257) kaj la revuo de TEJO Kontakto 597 (-138).

IKU-PRELEGOJ: PRECIZIGO

Bv. atenti, ke en Gazetaraj Komunikoj n-ro 409 la titoloj de du prelegoj en la Internacia Kongresa Universitato de la UK en Kopenhago aperis en koncizigita formo. La plena titolo de la prelego de prof. Erik Høg estas La profundo de la cxielo - kredo kaj scio dum 2500 jaroj. D-ro José Antonio Vergara prelegos pri HIV-aidoso kiel minaco al la tutmonda junularo: bezono je pli justa mondo.

Intertempe estis enretigita IKU-libro 2009, kiu enhavas la tekstojn de la prelegoj faritaj en la Internacia Kongresa Universitato de la 94-a Universala Kongreso en Bjalistoko. Gxi estas elsxutebla en la IKU-sekcio de la retejo de UEA.
2011-04-12

Apliko de Esperanto en la faka kaj profesia agado - AEPA-2011- Bulgarujo - 11-16 de junio 2011                                                                              

AKADEMIO INTERNACIA DE  LA SCIENCOJ/AIS/-SAN MАRINO

ВСЕМИРНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК- САН МАРИНО/AIS/

СВЕТОВНА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ/ AIS/-САН МАРИНО
 ФИЛИАЛ- БЪЛГАРИЯ /AIS-БЪЛГАРИЯ/
PREZIDANTO DE AIS- BULGARIO- ПРЕЗИДЕНТ
Bulgario 4300 Karlovo p.k.44 Mobil 0885056469 E-mail:leonov@rozabg.com
                                                                                                          

                                                                  

Ing. Najden Najdenov
Urbestro de komunumo Karlovo
Honora Protektanto de  Simpozio "AEPA
Al   
Aktivuloj de Internacia E-movado                                  
Universitataj profesoroj   
Fakuloj pri interlingvistko
Membroj de A I S
Fakuloj pri diversaj fakoj kaj sciencoj
Fakdeligitoj de UEA
Internaciaj fakaj E-organizaj^oj

Estimata kaj karaj Geamikojj,

                 Dum junio 2010 j  en Karlovo  sukcese estis organizita la II-a Internacia Simpozio "Apliko de Esperanto en la profesia agado "/AEPA/kies organizantoj estis  AIS- Bulgario,Bulgara E- Asocio, Internacia Universitato -Karlovo kaj la Regiona Estraro de la neesperantista  organizo "Scienc-teknika Asocio" en Bulgario.Ĝi estis E-Simpozio, organizita cefe de  la esperantistoj , sed ğin partoprenis ankaŭ scienculoj kaj fakuloj,kiuj ne estas esperantistoj, kiuj prelegis kaj partoprenis la diskutojn čar estis  rekta traduko esperante-nacilingve-esperante.
                  Honora Protektanto de la Simpozio estis ing. Najden Najdenov Urbestro de komunumo Karlovo ,kies persona partopreno la Simpozion kaj  morala helpo kontribuis ankaŭ por ğia sukceso.
                  La Simpozion partoprenis famaj bulgaraj kaj eksterlandaj fakuloj de 12 landoj. Pli ol 130 esperantistoj el 42 landoj sendis salutmesagŭojn bondezirante sukcesan laboron de la simpozio kaj esprimante bedaŭron ,ke pro vizaj kaj oficaj kialoj ne povus persone partopreni.
              La Simpozio ekludis sian rolon por propagando de Esperanto kaj ğia apliko en la profesiaj kontaktoj.Tiamaniere ği sukcese plenumis sian bazan celon- prezenti antaŭ la nesperantistaro,fakuloj tutmonde kaj la oficialuloj,ke la  Internacia  lingvo Esperanto ne estas nur komuna lingvo por babilado ,amuzo kaj  kontaktoj inter la esperantistoj, sed Esperanto povus esti kaj devas esti oficiala lingvo. por kontaktoj kaj kunlaboro en diversaj sciencaj kaj profesiaj fakaj simpozioj .
                 Respondante al la intereso pri la simpozio inter bulgaraj  kaj  eksterlandaj fakuloj ni decidis  denove  organizi la III-an Simpozion -AEPA-2011  kiu okazos  en Karlovo / 11-16.06.2011/ En la programo  de  la Simpozio ni antauvidas  ankaŭ apartajn fakkunvenojn pri interlingvistiko,ekonomio, ekologio, esperantologio, informadiko, komerco , medicino, tekniko k .a. fakoj kies   reprezentantoj partoprenоs  la simpozion.
               Ni estas  dankemaj al ing.Najden Najdenov-Urbestro de komunumo Karlovo , ke li  akceptis nian peton denove esti Honora Protektanto de la Simpozio. Ni esperas , ke lia morala helpo  kaj pozitiva rilato al la internacia E-movado sendube  kontribuos  denove por la sukceso ankau de tiu či Simpozio
              Komprenante  la signifon de  la Simpozio por la kunlaboro en la faka agado,ni proponis al diversaj  FA  de  UEA esti kun  ni kunorganizontoj  de la Simpozio AEPA 2011.Ni estas  tre dankemaj al EEU,EDE,ILEI,IKEF,UNU MONDO, Amikaro Bruno Groning, ke aceptis  nian proponon alvokante siajn membrojn partopreni kaj ni esperas ,ke ankaŭ fakuloj de aliaj FA  aliĝos al nia invito partopreni. Tiamaniere vere la Simpozio plenumos  sian celon  kaj estiĝos multfaka utila aranğo  por la  faka esperantistaro. 
             Havante antaŭvide Vian aktivan fakan agadon kaj sperton mi,nome de la organiza  Komitato  plej afable invitas Vin  kaj Viajn gekolegojn patopreni la Simpozion. Partoprenonte la Simpozion Vi ne estos devigota prelegi-Vi povus partopreni nur la diskutojn
       Oficiala lingvo denove estos Esperanto, sed laborlingvoj  ankaŭ estos  bulgara kaj la lingvoj de la scienculoj kaj fakuloj el diversaj landoj,kiuj ne estas esperantistoj sed partoprenos la seminarion kaj dezirus per Esperanto fari kontaktojn kun gekolegoj-fakuloj.Jam aliĝis famaj bulgaraj fakuloj, scienculoj, universitataj profesoroj, reprezentantoj de nesperantistaj organizajoj,kiuj ne parolas esperante kaj kies prelegoj ni tradukos. Ili dezirus konatiği kaj kunlabori kun gekolegoj en diversaj landoj uzonte Esperanton kiel kontaktlingvo.Ni same petas Vin ,se eblas informi pri nia Simpoziio kaj inviti Viajn gekolegojn en Via Universitato , firmaoj , institutoj, fakaj organizaĵoj , kiuj dezirus partopreni kaj prelegi nacilingve .Vi povus koncize traduki  esperante iliajn prelegojn kaj ankaŭ la diskutojn. Tiamaniere ili ankaŭ povus persone konatiği kun bulgaraj kaj ekstelandaj scienculoj kaj samfakuloj.
    Temoj de la prelegoj-diversaj sciencaj kaj fakaj  prelegoj kunligitaj kun profesia agado de la prelegonto.La prelegonto povos prezenti koncize sian prelegon/ğis 30min/  kaj poste estos diskutoj pri la temo.La plenan tekston de la prelego ni publikiĝos post la simpozio en prelegaro.Ni petas la prelegontojn gis 25.05 sendi al ni resumojn de la prelegoj ,čar ni dezirus disdoni ilin al la partoprenontoj en la komenco de la Simpozio.
   Simpozejo-Internacia Universitato Karlovo.La solena Inaŭguro estos en la urbodomo
   Situo de Karlovo- Karlovo estas  situanta en la centro de Bulgario kaj estas facile atingebla de Plovdivo/60 km/,Sofio/15o km/Burgas , Varna,Ruse
   Antaŭ- aŭ postsimpozia ripozo- Por la dezirontoj ni povus organizi la tranoktadon en Karlovo kaj če la maro tre malmultekoste- Karlovo/7 euroj/ če la maro/10-15 euroj/Por  tiuj kiuj dezirus ripozi en Karlovo/čar kiel mi jam menciis ği estas situanta en la centro de la lando/ ni povus organizi diversajn ekskursojn- al Plovdivo, Bačkova monakejo, Gabrovo, Trojan,Stara Zagora k.a.Por tiuj ,kiuj ŝatas ekskursi al la monto,povus tion fari čiutage, čar Karlovo estas situanta en la centro de la famekonata Roza valo kaj če la piedo de la monto Stara Planina.Ankaŭ post la Simpozio okazos  la Seminario "La  rolo de la religio por la edukado  de la juna generacio".
    Tranoktado- en studenta domo, privataj domoj kaj hoteloj
    Manğado- libervole en proksimaj  manğejoj kaj restoracioj. La nutrado en Bulgario estas tro malmultekosta. En la proksimaj manğejoj kaj  familiaj restoracietoj Vi povus pagi por tag- kaj vespermanğo entute ğis 10-12 euroj.
Aliğo- Ni petas la partoprenontoj   sendi al ni la aliğilojn siatempe. La aliğilojn Vi povus sendi rete al nia retadreso E-mail:leonov@rozabg.com  aŭ :Bulgario 4300 Karlovo p.k.44 Internacia Simpozio
    Pli detalajn informojn Vi povus ricevi skribante al nia reta aŭ poŝta adreso kaj same telefonante al mi : +359 885056469
     Kun estimo, plej koraj salutoj,atendante Vian pozitivan respondon kaj kun espero renkonti Vin en Karlovo

Restas nome de la Organiza komirtato

Amike Via
Prof. Bojidar Leonov     
PREZIDANTO de AIS-Bulgario
REKTORO de IUK

PREZIDANTO de BEA


INTERNACIA SIMPOZIO
" Apliko de Esperanto en la faka kaj profesia agado "AEPA-2011
11-16.06.2011
Karlovo- Sopot
Organizantoj- B E A, AIS- Bulgario,Internacia Universitato Karlovo, EEU,EDE ILEI, IKEF,UNU MONDO,Amikaro Bruno Groning kaj la Regiona Estraro de la neespertantista   organizo "Scienc-teknika Asocio  en Bulgario "
Honoraj protektantoj : ing. Najden Najdenov-Urbestro   de komunumo Karlovo
                                               Veselin Ličev- Urbestro   de komunumo  Sopot
Oficiala lingvo- Esperanto
Laborlingvoj- naciaj lingvoj de la partoprenontoj neesperantistoj
Temoj de la prelegoj-diversaj sciencaj kaj fakaj prelegoj kunligitaj kun la profesia agado de la partoprenonto..
RIMARKO: Tiuj ,kiuj  ne havas eblecon partopreni la tutan Simpozion,povus partopreni nur parte dum preferindaj tagoj
Aliğo-Aliğkotizo-25 euroj 
Limdatopor aliĝo-  30.05.2011
         La aliğkotizo estas pagebla
per nia bankokonto   :      Bulgario
                                         BG 12  UNCR 9660 4422 0221 08
                                         BIC/SWIFT/ kodo de Uni Credit BulbankUNCRBGSF
                                         Prof. Bojidar Stefanov Leonov
 aû surloke.La aliğontoj estas petataj nur sendi la aliğilojn ğis la menciita  limdato.
Kotizoj por unu tranokto-7 euroj/en  studenta domo/ 10 euroj /en privataj domoj25-40 euroj en hoteloj. 
Manğado- libervole en la universitata bufedo kaj proksimaj manğejoj.
Limdato por senditaj resumoj-25.05.2010
Antaû-aû postseminaria ripozo en Karlovo kaj če la Nigra maro-dezirontoj povus ripozi pagonte surloke malmultekostan tranoktadon.
Vizoj- post la aliğpeto ni sendos al la dezirontoj invitilojn por la bulgara vizo.
Adreso por aliğo kaj informoj : rete leonov@rozabg.com
                                           aû    pošte :Bulgario 4300 Karlovo p.k.44 –IUK
                                    telefone :+359 885056469 –prof. Leonov

A L I Ĝ I L O
Nomo………………………………………………………………..
Adreso………………………………………tel…….      E-mail…………..
Mi prelegos JES NE   Temo de la prelego……………………………………
…………………………………………………………………………………
Mi deziras tranokti en :studenta domo  ;privata domo ; hotelo
Mi dezirus ripozi antaû /post  la seminario  JES NE
………………2010                                Subskribo :