Posts

Showing posts from June, 2013

FEB disponibilizou o Esperanto sem Mestre

Image
http://www.esperanto.febnet.org.br 
O MOVI (Volunários Esperantistas na Internet) do grupo Esperanto@Brazilo tem o prazer de anunciar que a FEB, Federação Espírita Brasileira, possuidora dos direitos autorais do Livro ESPERANTO SEM MESTRE, o disponibilizou na internet no endereço eletrônico supra citado.
Trata-se da versão 9.01 (digital) que corresponde ao texto da versão 6, que foi reeditado até a 9. Foi um trabalho a muitas mãos com digitadores, revisores e técnicos em TI, que nos doaram o seu tempo primoroso para reconstituição eletrônica do texto de imenso valor de Francisco Valdomiro Lorenz e aprimorado por Porto Carreiro Neto.
Outras versões do livro vão ser apresentadas em breve e permitirão aos nossos alunos melhor leitura em diversos meios eletrônicos, como em tablets e smartphones
A comunidade esperantista agradece à FEB e toda a sua diretoria por essa concessão ao mundo esperantista, principalmente, pelo apoio do nosso samideano e diretor da FEB, Affonso Soares.
Amikajn Salutojn

Kurso pri SKRIBADO en Esperanto

Image
Absolute magistra kurso pri  SKRIBADO en Esperanto! Por tiuj, kiu volas fariĝi bona verkisto en nia internacia lingvo!
3-monata interreta kurso  kun tre favoraj prezoj por brazilanoj.
Vizitu la paĝon ĉe tiu LIGILO.Programo MIA AMIKO Lernu Esperanton kun amikoj ESPERANTO@BRAZILO  Movimento Virtual de Esperanto no Brasil http://esperanto.brazilo.org Facebook: http://www.facebook.com/groups/MiaAmiko/ Twitter: @MiaAmiko

BEL Informas n-ro 14/2013

Image
BRAZILA ESPERANTO LIGO n-ro 14/2013 la 23an de junio 201323 de junho de 2013 49-a BKE, Florianopolo, 24-28 januaro 2014 49º BKE, Florianópolis, 24-28 de janeiro de 2014 La Brazila Esperanto-Ligo (BEL) kaj la Loka Kongresa Komitato (LKK) de la 49-a BRAZILA KONGRESO DE ESPERANTO (49-a BKE) informas, ke kunokazos en la urbo Florianópolis – SC, de la 24-a ĝis la 28-a de januaro 2014 la jenaj kongresoj:

A Liga Brasileira de Esperanto (BEL) e a Comissão Local Organizadora (LKK) do 49º CONGRESSO BRASILEIRO DE ESPERANTO (49º BK

Fwd: [ VEKI ] Pri Heroldo de Esperanto

Image
Komuniko
Ĵurnalistoj vokataj por reaperigo de "Heroldo de Esperanto"
1. Pro neapero de la historia gazeto "Heroldo de Esperanto" - fondita de Teo Jung en 1920, de mi eldonata kaj honorofice redaktata de mia edzino Ada Sikorska dum pli ol 30 jaroj, mi decidis akcepti la proponon de kelkaj esperantistaj ĵurnalistoj pluaperigi ĝin en reta kaj papera formoj. La decido okazis sen iu ajn financa kondiĉo kaj estas ligita al la postulo, ke la gazeto plue respektu la tradicion kaj principojn al ĝi donitaj de la fondinto kaj de Ada, nome: -"Heroldo" estu neŭtrala kaj sendependa rilate al kiu ajn ideologio nemovada kaj movada-ĝi objektive informu pri la agado kaj atingoj de la Esperanto-movadokaj -komunumo en la kampoj de disvastigo kaj utiligo de la internacia lingvo-eventuala estonta trans…

USP...Esperanto II

Image
http://clinguas.fflch.usp.br/cursos/1071-- 


Programo MIA AMIKOLernu Esperanton kun amikojESPERANTO@BRAZILO Movimento Virtual de Esperanto no Brasilhttp://esperanto.brazilo.org Facebook: http://www.facebook.com/groups/MiaAmiko/ Twitter: @MiaAmiko

Fwd: [Esperanto@Brazilo] Fwd: [komitato-de-uea] Fwd: Stipendioj anoncataj por unujara trejnado

Image
---------- Forwarded message ----------
From: James Rezende Piton<sudastelaro@gmail.com>
Date: 2013/6/20
Subject: [Esperanto@Brazilo] Fwd: [komitato-de-uea] Fwd: Stipendioj anoncataj por unujara trejnado
To: Esperanto-Brazilo <esperanto_brazilo@yahoogrupos.com.br>


Stipendioj anoncataj por instruista trejnado!Ekde septembro 2013 denove okazos unu-jara instruista trejnado ofertata de la Universitato UAM (Adam Mickiewicz) en Poznano, Pollando, kunlabore kun ILEI, UEA kaj <edukado.net>. La aliĝa limdato por la kurso estas la 10a de aŭgusto; la studjaro komenciĝos en la 14a de septembro per unu-semajna ĉeesta kurso. Informoj pri la kurso troviĝas en nia hejmpaĝo <www.ilei.info>, ĉe <edukado.net>  kaj estis dissendita tra niaj listoj kaj tiuj de UEA. Eblas viziti ankaŭ la esperantlingvan hejmpaĝon ĉe UAM: http://www.staff.amu.edu.pl/~interl/index.htmlILEI kaj UEA kunlaboreILEI (pli precize ĝia Fondaĵo Szerdahelyi) kaj UEA konsentis kontribui po 520 eŭrojn…

Rejkjaviko-Universala Kongreso de Esperanto

Image
---------- Forwarded message ----------
From: <andreo@rubikon.net.pl>
Date: 2013/6/19
Subject: Lastaj aligheblecoj ghis la 25.06.2013
To:

INTERNACIA CENTRO pri KULTURO kaj TURISMOINTERNACIA KLUBO "ESPERANTOTUR"str. M. SKŁODOWSKIEJ - CURIE 10,85 - 094 BYDGOSZCZTEL/FAX: 052 346-11-51e-mail: esperanto-turismo@wp.plBANK POCZTOWY N-ro KONTO: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­PL 80 1320 1117 2034 0100 2000 0001, SWIFT kodo POCZPLP4 98 Universala Kongreso de Esperanto – Reykjaviko 20-27.07.2013kaj 23 Internacia Esperanto Kongreso en Islando – Gronlando 23 IEKkun vojaĝo 19/20.07 – 27/28.07.2013 kun ebleco partopreni en 98 Universala Kongreso de Esperanto - (98 UK) kaj 23 Internacia Esperanto Kongreso- (23 IEK)en Reykjaviko kaj fakultativaj ekskursoj tra Islando kaj GronlandoTemo de la Kongreso:Insuloj sen izoliĝo - por justa komunikado inter lingvokomunumojVendredo 19.07.2013–Flugoj el Pollando kaj Germanio, Danio al…