Traserĉu tiun blogon

2010-04-29

AKADEMIO DE ESPERANTO Oficialaj Informoj Numero 13-a 2010 04 29


OFICIALAJ INFORMOJ

 

Numero 13 – 2010 04 30

 

Elekto de triono de la akademianoj

Okazis en la unuaj monatoj de ĉi tiu jaro la reelekto de triono de la akademianoj laŭ la Statuto de la Akademio de Esperanto.

Ne rekandidatis Aŝvinikumar, Gersi Alfredo Bays, André Cherpillod, Flavio Rebelo kaj Trevor Steele.

Iliajn lokojn prenis la novaj akademianoj Marcos Cramer, Lena Karpunina, Stano Marĉek, Paŭlo Moĵajev kaj Alexander Shlafer.

Estis reelektitaj Vilmos Benczik, Probal Dasgupta, Miguel Gutierrez Aduriz, Boris Kolker, Erich-Dieter Krause, Li Shijun, Carlo Minnaja, Humphrey Tonkin, Bertilo Wennergren, Yamasaki Seikô.

Pro la ĵus okazinta forpaso de akademiano Maŭro La Torre , nun la Akademio konsistas el 44 membroj:

Perla Ari Martinelli
Marc Bavant
Vilmos Benczik

Gerrit  Berveling
Marjorie Boulton
Renato Corsetti
Marcos Cramer
Dao Anh Kha
Probal Dasgupta
Michel Duc Goninaz

Lena Karpunina
Gbeglo Koffi
Paul Gubbins
Miguel Gutierrez Aduriz
Otto Haszpra
Christer Kiselman
Boris Kolker
Ilona Koutny
Katalin Kovats
Erich-Dieter Krause
Li Shijun
Jouko Lindstedt
François Lo Jacomo
Anna Lowenstein
Ma Young-tae
Carmel Mallia
Stano Marĉek
Geraldo Mattos Gomes dos Santos
Carlo Minnaja
Paŭlo Moĵajev
Brian Moon
Barbara Pietrzak
Sergio Pokrovskij
Otto Prytz
Baldur Ragnarsson

Francisko Simonnet
Alexander Shlafer
Saka Tadasi
Humphrey Tonkin
Amri Wandel
John Wells
Bertilo Wennergren
Xie
Jü-ming
Yamasaki Seikô

 

 

La estraro de la Akademio de Esperanto

--
Por ne plu ricevi la Oficialajn Informojn bonvolu sendi mesag'on al:ade-oficialaj-informoj-unsubscribe@googlegroups.com

2010-04-25

N-ro 377 - Gazetaraj Komunikoj de UEA


Gazetaraj Komunikoj de UEA
N-ro 377
2010-04-23

VARIA TEMARO EN LA HAVANA IKU

Internacia Kongresa Universitato allogas en la lastaj jaroj multe da prelegproponoj de universitatanoj kaj aliaj fakuloj. Por prelegi en ĝia 63-a sesio dum la 95-a Universala Kongreso de Esperanto en Havano (17-24 julio 2010) estis 20 kandidatoj, t.e. pli ol duoblo de la naŭ prelegoj, kiuj konsistigos la programon de IKU. Ĉar aldone la kvalito de la proponoj estis tre alta, la tasko de la speciala UEA-komisiono, kiu prijuĝis ilin, ne estis facila. La finan decidon faris la Estraro de UEA, kiu plene sekvis la rekomendon de la komisiono.

En Havano okazos jenaj naŭ IKU-prelegoj, kiuj traktos plej diversajn temojn: kulturo, literaturo, lingvo, esperantologio, fiziko, medio kaj medicino:

Duncan Charters: Etnaj kaj preteretnaj kulturoj;
Jane Edwards: Kultura dinamiko de la kuba diasporo;
Maritza Gutiérrez: Lingva diverseco en Latinameriko;
Hidenori Kadoya: Lingvaj rajtoj en la Esperanto-movado;
Stefan MacGill: Esperanto-didaktiko;
Orlando Raola: Neŭtrona difrakto;
Humphrey Tonkin: Shakespeare en multlingva mondo;
Rafaela Urueña: Protektado de la medio;
José Antonio Vergara: Medicinaj sistemoj en interkultura dialogo.

Kiel la temoj sugestas, pluraj prelegoj rilatas al la temo de la 95-a UK, Interproksimigo de kulturoj. La prelegoj de Charters, Tonkin kaj Urueña estos samtempe kursoj de Akademio Internacia de la Sciencoj. La dumkongresaj AIS-kursoj konsistas el tri prelegoj, el kiuj la IKU-prelego estos la unua, sekvata de du daŭrigaj prelegoj por pli profunda traktado de la temo. La kunlaboro inter IKU kaj AIS komenciĝis en 1995.

La prelegotekstoj aperos en la t.n. IKU-libro, lanĉota en la UK. Kelkaj antaŭaj IKU-libroj estas ankoraŭ haveblaj ĉe la Libroservo de UEA. Pluraj IKU-libroj estas konsulteblaj en la IKU-sekcio de la kongresa retejo de UEA, kie baldaŭ aperos ankaŭ la resumoj de la ĉi-jaraj prelegoj: www.uea.org/dokumentoj/IKU/index.html

Projekto WikiTrans - Esperanto!

La retejo epo.wikitrans.net ebligas legi EN ESPERANTO pli ol 3 milionojn da artikoloj el la anglalingva Wikipedia. Ĉar la tradukoj estas maŝine faritaj, vi trovos kelkajn traduk-erarojn, sed tiuj ne malhelpas la komprenon de la teksto. Krome, ĝi donas al ni ĉiuj eblecon korekti la erarojn kaj aldoni la korektitajn artikolojn al la esperanta Vikipedio (http://eo.wikipedia.org). Ni eluzu tiun eksterordinaran okazon!

laŭ Tulio Flores (mesaĝo en la listo esperanto_lingvo@yahoogrupos.com.br)


Bonvenon al la blogo Esperanto-Movado.
Ĉi tie mi prezentos interesajn tekstojn en Esperanto, kiujn mi pensas utilaj al Esperanto-komunumo tra la mondo.
Bonvenon
Amike
Adonis Saliba,
San-Paŭlo, Brazilo