Traserĉu tiun blogon

2010-04-29

AKADEMIO DE ESPERANTO Oficialaj Informoj Numero 13-a 2010 04 29


OFICIALAJ INFORMOJ

 

Numero 13 – 2010 04 30

 

Elekto de triono de la akademianoj

Okazis en la unuaj monatoj de ĉi tiu jaro la reelekto de triono de la akademianoj laŭ la Statuto de la Akademio de Esperanto.

Ne rekandidatis Aŝvinikumar, Gersi Alfredo Bays, André Cherpillod, Flavio Rebelo kaj Trevor Steele.

Iliajn lokojn prenis la novaj akademianoj Marcos Cramer, Lena Karpunina, Stano Marĉek, Paŭlo Moĵajev kaj Alexander Shlafer.

Estis reelektitaj Vilmos Benczik, Probal Dasgupta, Miguel Gutierrez Aduriz, Boris Kolker, Erich-Dieter Krause, Li Shijun, Carlo Minnaja, Humphrey Tonkin, Bertilo Wennergren, Yamasaki Seikô.

Pro la ĵus okazinta forpaso de akademiano Maŭro La Torre , nun la Akademio konsistas el 44 membroj:

Perla Ari Martinelli
Marc Bavant
Vilmos Benczik

Gerrit  Berveling
Marjorie Boulton
Renato Corsetti
Marcos Cramer
Dao Anh Kha
Probal Dasgupta
Michel Duc Goninaz

Lena Karpunina
Gbeglo Koffi
Paul Gubbins
Miguel Gutierrez Aduriz
Otto Haszpra
Christer Kiselman
Boris Kolker
Ilona Koutny
Katalin Kovats
Erich-Dieter Krause
Li Shijun
Jouko Lindstedt
François Lo Jacomo
Anna Lowenstein
Ma Young-tae
Carmel Mallia
Stano Marĉek
Geraldo Mattos Gomes dos Santos
Carlo Minnaja
Paŭlo Moĵajev
Brian Moon
Barbara Pietrzak
Sergio Pokrovskij
Otto Prytz
Baldur Ragnarsson

Francisko Simonnet
Alexander Shlafer
Saka Tadasi
Humphrey Tonkin
Amri Wandel
John Wells
Bertilo Wennergren
Xie
Jü-ming
Yamasaki Seikô

 

 

La estraro de la Akademio de Esperanto

--
Por ne plu ricevi la Oficialajn Informojn bonvolu sendi mesag'on al:ade-oficialaj-informoj-unsubscribe@googlegroups.com

No comments:

Post a Comment