Posts

Showing posts from September, 2013

Fwd: Profitu E-kurson en Interreto, vive - lasta momento por alighi

Image
Profitu E​ -kurson en Interreto, okazontan vive - lasta momento por aliĝiStudu Esperanton kun esperantistoj el diversaj landoj ĉiusemajne, sub zorga gvido de instruistino. Regule parolu, skribu ... restante hejme.
Asocioj, bv. pripensi, ĉu via bulten-redaktanto aŭ instruanto ne bezonas lingve perfektiĝi.
Instruistoj, instigu viajn eks-lernantojn, por kiuj vi ne trovas taŭgan ĉiusemajnan daŭrigan kurson.
Universitata kurso en Interreto por progresintoj. Lernado 6-monata. La kurso komenciĝos en oktobro.
Interesiĝantoj bv. skribi por peti pli da informoj:   esperanto.instruado.jag.univ.pl(ĉe)gmail(punkto)com
Afable invitas vin  Jagelona Universitato en Krakovo, Pollando kaj

Maria Majerczak instruistinoProgramo MIA AMIKOLernu Esperanton kun amikojESPERANTO@BRAZILO Movimento Virtual de Esperanto no Brasilhttp://esperanto.brazilo.org Facebook: http://www.facebook.com/groups/MiaAmiko/ Twitter: @MiaAmiko

Fwd: [GRAMATIKERO] OL

Image
Vizitu: gramatikero.blogspot.com
OL (conjunção)
Conjunção que exprime diferença. É usada:
1. para iniciar a segunda parte da comparação (superioridade ou inferioridade): -  Pli bona pano sen butero,oldolĉa kuko sen libero. (Melhor um pão sem manteiga que um bolo sem liberdade.) -  Li ne estas generalo, sed ne malpli valorasolgeneralo. ( Ele não é um general, mas não vale menos do que um general.) - La fiero malutilas pli multe olla malsato kaj soifo. (O orgulho prejudica muito mais do que a fome e a sede.)
2- para introduzir a diferença entre duas possibilidades, qualidades, etc: - Ili eble elektos alian solvon ol ni elektis. (Eles possivelmente escolherão outra solução da que nós escolhemos.) - Li havas ma

Universitata filmita kurso pri astronomio kaj astrofiziko

Image
Universitata filmita kurso: "Enkonduko al astronomio kaj astrofiziko" - en Esperanto!

En la pasinta jaro Amri Wandel, profesoro pri astronomio en Universitato de Jerusalemo, faris Esperant-lingvan prelegserion en kadro de la "Pekina Esperanta Astronomia Kurso-2012".

En la studio de la Ĉina Radio kaj Televido estis faritaj 12 prelegoj, ilia daŭro estis sume ĉirkaŭ 40 studhoroj, kaj pri ili estis faritaj filmaj registraĵoj, kiuj ekde nun estas libere spekteblaj en interreto (post la komenca 10-sekunda ĉina reklamo).

Tiu videa kurso estas modelo-dona ne nur pro tio, ĉar la interesan astronomian fakan enhavon povas utiligi studentoj ie ajn en la mondo - sed ankaŭ pro tio ĉar ĝi montras unu eblan vojon por reala kaj faka aplikado de Esperanto. Gratulon kaj dankon al la organizantoj pro la realigo, kaj ankaŭ al Amri Wandel pro la prelegoj!

Espereble ni baldaŭ havos plurajn tiajn kursojn en kadroj ankaŭ de AIS - aŭ de ISAE...

Urloj (www-adresoj) de ĉiuj 12 partoj de …

Gramatikero: NUN

Image
Vizitu  / Visite: gramatikero.blogspot.comNUR
Advérbio / Partícula, que significa " apenas", "somente". É geralmente colocado antes da palavra, que se quer limitar:
-En la ĉambro starasnur kelke da homoj (No quarto estão somente alguns homens).- Ni havasnur unu buŝon. (Nós temos somente uma boca.)-Nur aŭskultu! (Apenas escute!)- Kiom kostas tiuj sandaloj? - Nur dudek realojn! (Quanto custam essas sandálias? - Apenas vinte reais!)- Mi havis miajn suspektojn, sinjoro; sed nur de ses monatoj mi scias la veron. (Eu tinha minhas suspeitas senhor; mas há apenas seis meses eu sei a verdade.)- Marta hezitis dum sekundo, sed nur dum sekundo. ( Marta hesitou durante um segundo, somente um segundo.)- Nur li kaj la ĉielo scias, kion li travivis (Somente ele e o céu sabem o que ele viveu.)- La mastro kriis tiel laŭte, kielnur li povis (O patrão gritou tão alto, como só ele podia.)- La prezentado okazosnur dimanĉe. (A apresentação ocorretá apenas no domingo).-

[GRAMATIKERO] >>> NEK

Image
Nepre vizitu>>>> GRAMATIKERO
NEK
Conjunção usada após uma palavra  negativa e que significa "e também não", "nem". - Mi ne renkontis lin,neklian fraton (Eu não o encontrei, nem  o irmão dele.) - Ne helpas plendo nekploro kontraŭ kreditoro (Contra o credor não ajuda reclamação nem  choro). -De hodiaŭ matene mi nenion manĝis nek trinkis (Desde hoje de manhã eu não comi nada nem bebi.) - Ni ne respondas por liaj konvinkoj, nekagoj, kiel li ne respondas por niaj  (Não respondemos pelas convicções nem ações dele, como ele não responde pelas nossas.) -Mi ne