Posts

Showing posts from November, 2010

N-ro 403 - Gazetaraj Komunikoj de UEA

Gazetaraj Komunikoj de UEA
N-ro 403
2010-11-29LITERATURO, INSTRUADO KAJ FILMOJ EN LA MALFERMA TAGOLa Esperanto-poeto Mauro Nervi estis la cxefgasto de la 33-a Malferma Tago de la Centra Oficejo de UEA sabaton, la 27-an de novembro, kiu allogis 90 vizitantojn el 16 landoj. Nervi kontribuis al la programo per du prelegoj. En la unua prelego li parolis pri la idea esenco de la Akademio Literatura de Esperanto, kies prezidanto li estas kaj kiu estis fondita en Roterdamo en la 93-a Universala Kongreso en 2008. En sia dua prelego Nervi parolis pri la poezio kaj verkista agado de la Esperanta kandidato por la literatura Nobel-premio Baldur Ragnarsson.

Katalin Kováts prezentis la renovigitan retejon de edukado.net kaj priskribis kiel utiligi gxin por lerni kaj instrui Esperanton. Pri sia lastatempa dua vojagxo al Indonezio por instrui Esperanton kaj pristudi la historion de la tiea movado parolis Heidi Goes. Trifoje estis montrita la premiita mallonga filmo Conlang. Antaux gxia unua prezento…

"Baza Esperanta radikaro" reaperis

=================================================================
Gazetaraj Komunikoj de UEA
N-ro 402
2010-11-23
=================================================================

Enhavo:
1. "Baza Esperanta radikaro" reaperis
2. Pliaj komisionoj kaj komisiitoj

* * * * *

"BAZA ESPERANTA RADIKARO" REAPERIS

Unu el la plej furoraj eldonajxoj de UEA, "Baza Esperanta radikaro", estas denove havebla. Tiu cxi verko de Wouter F. Pilger (1942-2006) estas kvazaux miniatura PIV, per kiu oni ne nur lernas vortojn sed ankaux ekpensas en Esperanto.

"Baza Esperanta radikaro" enhavas pli ol 2900 radikojn, kiujn gxi klarigas per kutimaj kaj elementaj Esperanto-vortoj. Post la spertoj kaj komentoj pri la unua eldono, Pilger precizigis aux plilargxigis cx. 850 klarigojn, kaj aldonis 260 radikojn, i.a. pri la homa korpo, sano kaj malsano, bazaj nutrajxoj, hejma tekniko, kaj bestoj kaj plantoj. Cxe multaj kapvortoj li menciis pliajn signifojn aux signifo-nuancojn, a…

Etsuo Miyoshi en Parizo / Etsuo Miyoshi à Paris;## Twitter ### Internacia Kunliga Komitato de Ateistoj kaj Liberpensuloj

From: Henri Masson <espero.hm@wanadoo.fr>
Date: 2010/11/20
Subject: [Change-kampanjo] 2010.11.20 # Etsuo Miyoshi en Parizo / Etsuo Miyoshi à Paris;## Twitter ### Internacia Kunliga Komitato de Ateistoj kaj Liberpensuloj / Comité International de Liaison des Athées et Libres Penseurs #####
To:


Etsuo Miyoshi en ParizoTute plena estis la salono, kie prelegis s-ro Etsuo Miyoshi la ĵaŭdon 18an de novembro en Parizo. Ĉar kelkaj ĉeestantoj alvenis iom malfrue dum aliaj devis foriri antaŭ la fino, supozeble venis kvindeko da personoj, foje de malproksime (i.a. el la departementoj Loir-et-Cher kaj el Vendeo) inter kiuj nur unu ne scipovis Esperanton.

Etsuo Miyoshi klarigis sian strategion por faligi la muron de silento, kiu staras antaŭ Esperanto en amasinformiloj. Ĉu elspezi grandegajn sumojn por atentigi pri Esperanto en multaj landoj ? Aŭ ĉu koncentri la fortojn kaj monon je nur unu difinita celo por krei malgrandan breĉon en la muro, kaj tiel ebligi eniron en la fortikaĵon ? Tiun lastan…

Konferenco pri Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko, KAEST

---------- Forwarded message ----------
From: Ret-Info, www.eventoj.hu<oficejo@eventoj.hu>
Date: 2010/11/15
Subject: ret-info: Konferenco pri Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko, KAEST
To: asalibabr@gmail.com


Estimataj,

KAEST estas mallongigo de "Konferenco pri Aplikoj de Esperanto en Scienco kaj Tekniko". La ĉi-jara KAEST okazos en Slovakio, inter la 18-21.11.2010. Jen sube la konciza programo, aperinta en Facebook:

Ĉeftemo de KAEST-2010: „Modernaj teknologioj por Esperanto"

La programo konsistos el kelkaj partoj:

* prelegoj (en du paralelaj blokoj – ĉeftemaj kaj alitemaj)
* trejnado (Vikipedio, komputila laboro, metiejoj ks.)
* fakaj diskutoj (pri certa temo)
* vespera (neformala) programo (vingustumado, filmo-prezento, diskutoj, ks.)
* eblaj ekskursoj (laŭ interkonsento kaj mendoj)

E@I-teamo invitas vin ĉiujn – ĉu aliĝi kaj prelegi aŭ simple aliĝi kaj ĉeesti en KAEST 2010. Por ke la faka vivo en Esperanto evoluu!

Kaj kion signifas partopreni en KAEST? Simpl…

Sahara Esperanto-Ligo

http://www.sahara-esperanto.ueuo.com

Ekde hieraux nokte la pagxo de Sahara Esperanto-Ligo ofertas informojn pri la teruraj okazintajxoj, okazantaj nuntempe en Ajuno kaj en aliaj urboj.  La informoj aktualigxas de tempo al tempo. Ni invitas vin viziti la pagxon.

el [Nsir, Nova Sento - 710]

-----
fonto: Ret-Info
http://www.eventoj.hu

========================================================================
  Konferenco pri Aplikado de Esperanto en Scienco kaj Tekniko
       18.-21.11.2010  --  http://www.ikso.net/kaest/ --
========================================================================
.Sendu raporton al Ludoviko Zamenhof!

From: Ret-Info, www.eventoj.hu<oficejo@eventoj.hu>
Date: 2010/11/10
Subject: ret-info: Sendu raporton al Ludoviko Zamenhof!
To: asalibabr@gmail.com


Karaj geamikoj!

Laŭ la bona movada tradicio festi ĉiujare decembre Zamenhof-feston,
ankaŭ  en la urbo Jekaterinburg (ĉefurbo de Urala regiono de Rusio)
kunvenas esperantistoj de nia regiono por kune festi la
Zamenhof-tagon. Ĉi- jara preparado al la festo jam komenciĝis. Ĉe
la organizantoj aperis ideo lanĉi du konkursojn, ligitajn kun Z-tago
kaj ni invitas vin aktive partopreni ilin!


1. "Letero al Ludoviko Zamenhof"

Ni invitas partopreni tiun ĉi konkurson ĉiujn verkemulojn! Aktivigu
vian imagon, fantazion, kreemon kaj provu skribi leteron al aŭtoro de
Esperanto!

Elektu mem, en kiu ĝenro ĝin verki: ĉu en proza, poezia, humura aŭ
alia. Ankaŭ enhave leteroj povas esti variaj: eble vi deziras turni
vin al la Majstro kun iu peto, aŭ rakonti al li pri iu interesa
E-evento en via urbo (lando), aŭ komuniki, kial vi ekŝatis kaj
lernis l…

N-ro 401 - Gazetaraj Komunikoj de UEA

Gazetaraj Komunikoj de UEA
N-ro 401
2010-11-08FACEBOOK-PAGxO DE UEA 1-JARIGxISUniversala Esperanto-Asocio malfermis propran pagxon en la socia retejo Facebook la 8-an de novembro 2009. Je sia unua datreveno gxi havis 1738 amikojn, kies lauxlanda distribuo estas suficxe alia ol tiu de la individuaj membroj de UEA. La unuan lokon okupas, kun distanco, la hejmlando de Facebook, Usono, kiu inter la individuaj membroj havas la kvinan pozicion. La plej granda lando inter la individuaj membroj estas Francio, kiu en la Facebook-pagxo estas tria. Rimarkindaj kazoj estas Meksiko, kiu en la IM-statistiko estas 31-a kaj en Facebook 8-a, kaj ankaux Argentino (respektive 39-a kaj 9-a) kaj Cxilio (57-a kaj 11-a). Pleje tamen elstaras Malajzio, kie UEA havas nur unu membron sed 50 amikojn de sia Facebook-pagxo.

La 20 landoj kun plej multe da amikoj estas Usono (203), Brazilo (115), Francio (103), Italio (91), Hispanio kaj Pollando (po 85), Germanio (72), Meksiko (56), Argentino kaj Malajzio (po 50),…

N-ro 400 - Gazetaraj Komunikoj de UEA

Gazetaraj Komunikoj de UEA
N-ro 400
2010-11-05Enhavo:Proponu prelegon por la 34-a Esperantologia Konferenco!4-a Mezorienta Kunveno okazos en IranoPROPONU PRELEGON POR LA 34-A ESPERANTOLOGIA KONFERENCO!Ankaux en la Universala Kongreso en Kopenhago okazos la tradicia Esperantologia Konferenco. Gxia organizanto estas la Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj (CED) kaj gxi estis unuafoje en la programo de la UK en Varno en 1978. En Kopenhago gxi okazos jam por la 34-a fojo.

La Esperantologia Konferenco celas doni eblecon prezenti rezultojn de novaj esploroj kaj ebligi sperto-intersxangxon kun aliaj esperantologoj. Same kiel la prelegoj de pluraj antauxaj sesioj, ankaux tiuj en Kopenhago estos poste eldonitaj kiel aktoj.

Interesatoj por prelegi sendu mallongan biografian informon pri si kaj resumon de la proponata prelego al Detlev Blanke (detlev@blanke-info.de).La prelegoj de la Esperantologia Konferenco okazinta en la UK en Havano estas videblaj en la Reta Kinejo…

Nova epoko: nova pensado

Nova epoko: nova pensado Ian Fantom Eniro en novan jarmilon signalas ne nur datŝanĝon, sed eniron de nova epoko — epoko, en kiu estos same facile komunikiĝi kun homoj en foraj partoj de la mondo kiel kun samvilaĝanoj.Implicoj por la Esperanto-movado estas radikalaj. Tradicie novaj Esperantistoj unue fariĝas anoj de loka klubo, kelkaj el tiuj fariĝas anoj de landa asocio, kaj kelkaj el la anoj de la landa asocio aktivas pri Esperanto internacie kaj fariĝas individuaj anoj de UEA, ĉeestas Universalajn Kongresojn ks. Tio kreas piramidon, en kiu nur malplimulto de la Esperantistoj uzas Esperanton por la celo, por kiu ĝi estis kreita: internacia komunikado.Por la granda plimulto de la Esperanto-parolantoj la ĉefa centro de Esperanto-aktivado estas la landa asocio — eĉ se la landa asocio ne multe aktivas. Se temas pri aktiva kampanjado por Esperanto, ja estas fortaj avantaĝoj centrigi sian laboron sur la landan asocion. Nur homoj, kiuj regas la lokan lingvon, kaj bone komprenas la…