Traserĉu tiun blogon

2014-08-02

Gramatikero KIAM

Ne forgesu viziti nian blogon: http://gramatikero.blogspot.com
KIAM

1. Advérbio de interrogação com significado de "quando":
a) direto:
- Kiam mi povos paroli al ŝi ? (Quando poderei falar com ela?)
- Vi konas nun miajn intencojn kaj miajn bezonojn. Kiam mi devas forlasi Anglujon?" (Você conhece agora minhas intenções e minhas necessidades. Quando devo abandonar a Inglaterra?)
- Sed kiam tio okazis? (Mas quando isso aconteceu?)

b) indireto:
- Skribu, kiam vi alvenos, kaj mi atendos vin en la flughaveno. (Escreva quando você chegará e o esperarei no aeroporto.)
- Li skribis al mi, ke li intencas ĝin eldoni, sed li ne skribis ankoraŭ kiam li ĝin eldonos. (Ele escreveu para mim, que ele pretende editá-lo, mas ele não escreveu ainda quando o editará.)
- Ĉi tie oni neniam scias, kiam povos okazi katastrofo. (Aqui nunca se sabe quando poderá acontecer uma catástrofe.)

2. Conjunção:
- Kiam oni estas riĉa, oni havas multajn amikojn. (Quando se é rico, se tem muitos amigos.)
- Ĝi blekas nur, kiam ĝi malsatas. (Ele bica apenas quando está com fome.)
- La lastan fojon, kiam mi lin vidis, li estis malsana. (Na última vez, quando o vi, ele estava doente.)
- Respondu, kiam vi volos. .(Responda quando você quiser.)
- En unu tago, kiam ŝi estis apud tiu fonto, venis al ŝi malriĉa virino. (Num dia, quando ela estava ao lado da fonte, veio a ela uma mulher pobre.)

Notas:
1) Alguma preposições podem ser usadas antes de kiam:
- Ĝis kiam vi kolere repuŝos la preĝon de via popolo? (Até quando você repelirá com cólera  a prece do seu povo?)
- De kiam la afero ekŝajnis al vi suspekta? (Desde quando o negócio começou a parecer suspeito para você?)
- Post kiam ŝi estis dum mallonga tempo en la arbaro, fariĝis nokto. (Depois que ela estava pouco tempo na floresta, fez-se noite.)
- Li akurate ricevados ĉiun novan nomaron, tuj kiam ĝi estos presita. (Ele receberá pontualmente cada nova lista de nomes, tão logo ela estiver impressa.)

2) Quando se pergunta precisamente sobre a hora, não se usa kiam, mas kioma:
- Je kioma horo ni renkontiĝos? (A que horas nos encontraremos?)


--


Programo MIA AMIKO
Lernu Esperanton kun amikoj

ESPERANTO@BRAZILO
Movimento Virtual de Esperanto no Brasil
*


Twitter: @MiaAmiko

No comments:

Post a Comment