Situacio en Ukrainio kaj Esperanto-movadoSituacio en Ukrainio kaj Esperanto-movado

– de Dima Ŝevĉenko en http://www.ipernity.com/blog/dima_sxevcxenko/713025 –


Karaj amikoj! Multaj el vi diversmaniere sekvas novaĵojn pri tio, kio okazas nun en Ukrainio.

Mi neniam volis komenti iujn politikajn aferojn, ĉar ĝenerale politiko aspektas por mi, kiel iu globala "trompludo", en kiu ni, la kutimaj homoj, ne havas eblecon ion ŝanĝi aŭ ion decidi.

Nun okazis tiel, ke "malgranda" konflikto en Ukrainio tre rapide transformiĝis al la globala milito, kiun partoprenas preskaŭ ĉiuj gravaj politikaj kaj militaj fortoj de la mondo. Esperantistoj estas nur "garantiuloj" kaj pretervolaj partoprenantoj de la situacio.

Mia familinomo estas la sama, kiel tiu de Taras Ŝevĉenko - la fondinto de la moderna ukraina literaturo. Tamen mi naskiĝis en Moskvo kaj ne konas la ukrainan lingvon.

Por mi ne tiom gravas ĉu Ukrainio aŭ ĝia parto iĝos parto de Rusio aŭ male estonte ambaŭ sendependaj landoj iĝos parto de Eŭropa Unio (aŭ iu alia granda ŝtato). Ĉiu popolo rajtas elekti la propran vojon kaj decidi, kiamaniere pli komforte kaj pace kunvivi kun la aliaj.

Refoje la registaroj strebas malproksimigi tiun ĉi celon, semas malamon inter ni, manipulante niajn cerbojn per diversaj amaskomunikilaj metodoj.

Ni jam spertis epokon de "Fera kurteno", kiam "okcidentaj" kaj "orientaj" esperantistoj estis dividitaj. Tio kaŭzis tion, ke la ĉefaj E-movadaj organizoj, strukturoj aranĝoj ktp. iĝis plejparte "okcidentEŭrop-orientitaj". Kiam la "Fera kurteno" falis "orientaj" esperantistoj kaj ilia kontribuo al la monda Esperanto-movado kaj kulturo ekaktiviĝis. Esperanto iĝis vere multe pli internacia ilo.

La plej grava celo de Esperanto estas paca komunikado kaj kunvivado de ĉiuj popoloj de la mondo. Pasis jaroj kaj nuntempaj politikistoj konstruas novan "Feran kurtenon", kiu promesas iĝi eĉ pli danĝera por Esperanto, ol tiu antaŭa. Militoj, ekonomikaj kaj politikaj bataloj detruas E-movadon.

Ĝuste Esperanto protektas la naciajn lingvojn per sia neŭtraleco. Tamen la politikistoj nur unuavide subtenas "protekton" de la naciaj lingvoj. Ekz. tiu ĵusa histerio pri la rusa lingvo en Ukrainio. Rusia ŝtato kvazaŭ "volas protekti" rusan lingvon, tamen malpublike trudas lernadon de la angla amase kaj ĉie.

Kio okazas nuntempe:

  • Loĝantoj de Rusio kaj Ukrainio havas grandajn problemojn por viziti EU-landojn (kie historie okazas plejparto de gravaj E-eventoj). Tio iĝas pli kaj pli malfacile, la ŝtatoj pli kaj pli striktigas regulojn de tiaj vojaĝoj. Nuntempe, por ekz. civitano de Rusio povu partopreni iun E-kongreson en EU, devas pasi multajn formalajn procedurojn, elspezi multe da tempo kaj mono, humiliĝi antaŭ la diversaj ŝtataj instancoj. Same loĝantoj de EU havas multajn problemojn por viziti Rusion. Post tiu ĉi konflikto sendube tio iĝos ankoraŭ pli malfacile. Pro tio stagnas internacia komunikado dum E-aranĝoj en Rusio.

  • Dum 2014 jaro en Ukrainio (ankaŭ en Krimeo) estas planataj minimume 5 relative grandaj internaciaj E-aranĝoj kaj pluraj malpli grandaj. Verŝajne plejparte ili estos nuligitaj, sed eĉ se iuj el ili okazos, apenaŭ esperantistoj el Rusio kaj EU povus veni tien pro la kompreneblaj cirkonstancoj.

  • Kio okazos kun la unua rusia SES, kiu estas planata ĉi aŭguste apud Moskvo kaj aliaj E-aranĝoj? Neniu nun povas prognozi, tamen mia ial pensas, ke nenio bona...

  • Pro tiu ĉi konflikto kutimaj homoj (do ankaŭ esperantistoj) en Rusio kaj Ukrainio draste malriĉiĝas. Tio signifas, ke ili havos malpli da monrimedoj kaj tempo por la regiona E-movado kaj vojaĝoj eksterlanden. Nuntempe tio okazas plej akre en Ukrainio, kiu situas sur la "sojlo" de la ekonomika kolapso. Tamen "eĥo" aperis ankaŭ en Rusio. Ekz. nur dum du pasintaj monatoj rublo malplikostiĝis je 10-15%, kompare al eŭro kaj dolaro. Kaj tio estas nur komenco... Do, tio signifas, ke se iu rusia esperantisto ekvolus nun veturi al iu Eŭropa E-aranĝo li devus elspezi je 10-15% pli, ol antaŭ 2 monatoj!

  • Same okazas granda bato al eĉ sen tio malforta "Esperanto-infrastrukturo". Ekz. pro falo de rublo prezoj por eldoni librojn kaj lernolibrojn de Esperanto kreskegas, sed esperantistoj ne havas eblecon aĉeti ilin plikoste. Krome, ekz. nia eldonejo Impeto estas la plej granda liveranto de Esperantaj lernolibroj kaj vortaroj por Ukrainio. Mi dubas, ke pro tiu ĉi krizo novaj Esperanto-lernantoj en Ukrainio povus ricevi la bezonatajn studmaterialojn dum la venontaj monatoj.

Tio estas nur kelkaj aktualaj pritaksoj de la situacio.

Kaj fine, esperantistoj estas kutimaj homoj. Foje ili akceptas iujn politikajn opiniojn de iu el la militantaj flankoj kaj tiamaniere dispecigas E-movadon, detruante ĝiajn ĉefajn trajtojn.

Kion fari?

-----

Fonto: http://www.ipernity.com/blog/dima_sxevcxenko/713025

                  Novaĵservo kun selektitaj E-novaĵoj, RET-INFO : http://www.facebook.com/Ret.InfoProgramo MIA AMIKO

Lernu Esperanton kun amikoj


ESPERANTO@BRAZILO

Movimento Virtual de Esperanto no Brasil

http://esperanto.brazilo.org

*

Twitter: @MiaAmiko

Comments

Popular posts from this blog

Fwd: [Bildoj Kaj Tekstoj] Pleneco post eltondo

Bona Espero

Elsendo de Radio Vatikana