INTERNACIA TAGO DE LA TERO22-AN DE APRILO ― INTERNACIA TAGO DE LA TERO
Tera Tago estas festotago por honori laTeron kaj pripensi ekologion.

 

Jen internacia, hela festotago por por la Homaro!
Por diskonigi ĝin, LBV-retejo aperigas artikolon de la verkisto José de Paiva Netto, direktoro-prezidanto de Legio de Bona Volo (LBV), titolita "
Ni ne estas robotoj".
Plezure, estimata samideano, ni rekte skribas al Vi, por diskonigi per via retpoŝta listo aŭ, se eblas, aperigi nian inviton al la tralego de tiu pripensiga paĝo ĉe
---------------------------------
http://www.paivanetto.com.br/index.php/esp/artigo?cm=90764&cs=100
---------------------------------
Krome ni invitas Vin malferme diri vian opinion. Ni kore atendas ĝin!

Pri la temo jen eldiraĵo de la edukanto Paiva Netto:
---------------------
"La Tero estas nia sola loĝejo! Tio postulas, ke ni fariĝu veraj ekumenaj civitanoj, tio estas, tutplanedaj, tutmondaj en Bonfarado. Sen tio, tutmondigo eble transformiĝos en grandan danĝeron".
----------------------
Kun frataj sentoj, ni elkore bondeziras Vin kaj viajn familianojn okaze de la Paska Festo. Pri la temo ĵus aperas en LBV-retejo la artikolo de la verkisto Paiva Netto titolita "
Mesaĝo pri malplena tombo" ĉe
------------
http://www.paivanetto.com.br/index.php/esp/artigo?cm=98609&cs=100
------------ 
Fratamike kaj respektplene,
Maria Aparecida da Silva
Esperanto-Fako de Legio de Bona Volo (LBV) en San-Paŭlo, Brazilo.
www.bonavolo.com

 

_

Programo MIA AMIKO

Lernu Esperanton kun amikoj


ESPERANTO@BRAZILO

Movimento Virtual de Esperanto no Brasil

http://esperanto.brazilo.org

*

Twitter: @MiaAmiko

Comments

Popular posts from this blog

Fwd: [Bildoj Kaj Tekstoj] Pleneco post eltondo

Bona Espero

Elsendo de Radio Vatikana