Kastelo Greziljono anoncas sian programon kaj serĉas kunlaborantojn por aŭgusto
---------- Forwarded message ----------
From: François LO JACOMO <francois@lojacomo.eu>
Date: 2015-01-19 20:16 GMT-02:00
Subject: kastelo Greziljono anoncas sian programon kaj serĉas kunlaborantojn por aŭgusto

Kara amikoj

Per la ligita bondezirkarto, la franca Esperanto-kastelo deziras al vi pacan jaron 2015 ... kaj informas pri sia programo:

2015-apr-03/08: Renkontiĝo de Interkant' kaj kunkantado kun La Kompanoj
2015-apr-17/25: PRINTEMPaS, intensivaj kursoj kun Zs. Korody, Ch. Chazarein, M. Quenut - vidu rete <http://gresillon.org/printempas>
2015-apr-25/26: PRINTEMPaS, internaciaj KER-ekzamenoj (B1, B2, C1) - vidu rete <http://gresillon.org/printempas>

2015-jul-20/25:  Reĝaj ekskursoj, UK-antaŭkongreso - vidu rete <http://gresillon.org/s2>
2015-aŭg-01/08: Lingva semajno, Lingvofestivaleto, tuj post UK - vidu rete <http://gresillon.org/s3>
2015-aŭg-08/16: Festa Semajno por infanoj kaj familioj - vidu rete <http://gresillon.org/s4>

2015-oktobro: AŬTUNE, lingva seminario kun Christian Rivière k.a.
Jara agendo/kalendaro en gresillon.org/agendo <http://gresillon.org/agendo>

Por la aŭgustaj semajnoj aŭ poste, ni bonvenigas viajn proponojn por instrui vian lingvon
aŭ Esperanton, por prelegi/koferenci aŭ por animi aktivaĵojn por infanoj. Skribu al bertox@free.fr

Maison Culturelle de l'Espéranto / EsperantoKulturDomo
Château de Grésillon
St. Martin d'Arcé
49150 BAUGÉ-EN-ANJOU
France
+33-241 89 10 34
--
Programo Mia Amiko: http://esperanto.brazilo.org
Twitter: @MiaAmiko

Comments

Popular posts from this blog

Bona Espero

Elsendo de Radio Vatikana

Tutmonda, NUR SKRIBA ekzamensesio