Traserĉu tiun blogon

2012-08-26

Universitato de Karlovo invitas studentojn

      

AKADEMIO INTERNACIA DE LA SCIENCOJ (AIS/-SAN MАRINO)
INTERNACIA UNIVERSITATO KARLOVO

ВСЕМИРНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК- САН МАРИНО/AIS/
МЕЖДУНАРОДНЬIЙ УНИВЕРСИТЕТ - КАРЛОВО
СВЕТОВНА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕAIS/-САН МАРИНО
МЕЖДУНАРОДЕН УНИВЕРСИТЕТ - КАРЛОВО

Bulgario 4300 Karlovo p.k.44 Mobil +359-885056469 
E-mail:leonov@rozabg.comINFORMILO PRI STUDADO EN IUK kaj IECPE

INTERNACIA UNIVERSITATO-KARLOVO/IUK/ kaj INTERNACIA E-CENTRO POR PROFESIA EDUKADO/IECPE/

A K C E P T A S

Studentojn kaj specialiĝantojn por la studadjaro 2012/2013

Por 
ĈIUTAGA / ĈEESTA / STUDADO
aŭ 
SPECIALIĜO RETA / EKSTER ĈEESTA / STUDADO aŭ SPECIALIĜO

La studado kaj la specialiĝo estas universitatnivela,surbaze de la studadprogramoj de bulgaraj universitatoj kaj la Regularo de AIS. Rajtas gvidi kursojn kaj instrui nur unversitataj profesoroj kaj docentoj.

Oficiala studadlingvo : Esperanto

JARAJ STUDADKOTIZOJ:

Por ĈIUTAGA/ĈEESTA / STUDADO-500 euroj
RETA/EKSTER ĈEESTA / STUDADO-300 euroj

La plej diligentaj studentoj ricevos stipendiojn. En la komenco de la studado/ specialiĝo ĉiu studento/specialiĝanto surbaze de la studadprogramo studos Esperanton, se ne parolas la lingvon, kaj aldone SENPAGE bulgaran lingvon, ĉar la studado estas ankaŭ surbaze de la ŝtate agnoskita studadprogramo por la bulgaraj universitatoj, kies profesoroj ankaŭ instruas kaj gvidas kursojn.

La samfamilianoj ĝuas rabaton por la studadkotizo kaj loĝado.
La LOĜADO en Studenta domo kostas 100 eurojn monate

Pri la NUTRADO, ĉiu zorgas mem,sed la nutrado en Bulgario estas malmultekosta. La studentoj/ specialiĝantoj povus manĝi en la universitata bufedo, mem kuiri en la kuirejo de la studenta domo aŭ manĝi en malmultekostaj manĝejoj. Se estas deziro flanke de la studentoj la Universitato, ili povus organizi malmultekostan nutradon en la studenta domo/ 8-10 euroj tage/ 
         
BAZAJ STUDADFAKOJ kaj FAKOJ POR SPECIALIĜO :

·         TURISMIKO
·         EKONOMIKO kaj GVIDADO DE TURISMAJ FIRMAOJ
·         EŬROLOGIO
·         KOMERCO
·         ĴURNALISTIKO
·         ADMINISTRADO
·         LIBROTENADO/KONTADO/
·         INFORMADIKO

KROMAJ STUDADFAKOJ kaj FAKOJ POR SPECIALIĜO:
KOMPUTILA TEKNIKO,INRENACIA PATENTA JURO, SCIENC-TEKNIKA INFORMADO,TURISMA ANIMACIO,ORGANIZADO KAJ GVIDADO DE HOTELOJ KAJ RESTORACIOJ, EKSKURSGVIDADO

Post la sukcesa fino de la studado,la studentoj ricevos AIS- DIPLOMOJN por BAKALAŬROJ kaj MAGISTROJ kaj ankaŭ (post libervola, aldona SENPAGA studado/ specialiĝo ),surbaze de la ŝtata LICENCO №201012879 ŝtate agnoskitajn dokumentojn , valideblajn en EU pri la jenaj PROFESIOJ :
  • KOMERCA REPREZENTANTO /341040/
  • LIBROTENISTO /344030/
  • GVIDANTO DE OFICEJO/346010/
  • KOMPUTILA PROGRAMISTO /481020/
  • TEKNIKISTO DE KOMPUTILA TEKNIKO /523050/
  • HOTELADMINISTRISTO/8110101/
  • KUIRISTO//811070/
  • ORGANIZANTO de TURISMA PRISERVADO kaj VOJAĜAGENTEJOJ / 812010/
  • TURISMA ĈIĈERONO /812030/
  • ANIMANTO DE LA TURISMA AGADO/812040/ 
AĜLIMO de la studentoj/specialiĝantoj :18- 65 jaraĝaj

La studentoj/specialiĝantoj rajtas uzi SENPAGE la unversitatan retejon.

Se por la studado/specialiĝo aliĝos pli ol 10 samlandanoj ili uzos RABATON por la LOĜADO.

Tiuj, kiuj bezonos bulgarajn vizojn ricevos invitleterojn por la studadvizoj.

ADRESO por Informoj kaj aliĝo (preferinde rete)
E-mail: leonov@rozabg.com
Bulgario 4300 Karlovo p.k.44 Internacia Universitato Karlovo
Mobiltelefono +359 885056469 / prof. Leonov/

E-mail:leonov@rozabg.com

La aliĝo studi aŭ specialiĝi eblas dum la tuta studadjaro ,sed preferinde estas komenci la studadadon en la komenco de la studadjaro.
Uzu la okazon studi kaj specialiĝi en internacia, amika medio uzonte Esperanton kiel studad- kaj kontaktlingvon! 

Ni atendas Vin en Karlovo!
Prof. Boĵidar Leonov
Rektoro

--

Esperanto@Brazilo - http://esperanto.brazilo.org

No comments:

Post a Comment