Traserĉu tiun blogon

2013-04-28

Fwd: BEL Informas


BRAZILA ESPERANTO-LIGO
Kara ADONIS MARCELO SALIBA
 

n-ro 12/2013

     
  la 27an de aprilo 2013   27 de abril de 2013  
       

 

         
 

Raportaĵo de TV Record, en Gojaso, pri la idiomo Esperanto, la Internacia Lingvo

 

Reportagem da TV Record, em Goiás, sobre o idioma Esperanto, a Língua Internacional

 
         
  Por pliaj informoj, vizitu la paĝon de Esperanto Asocio de Gojaso (EAGO)   Para mais informações visite a página da Associação Goiana de Esperanto (EAGO)  
  spektu la videon:   assista o vídeo:  

Reportagem da TV Record, em Goiás, sobre o idioma Esperanto, a Língua Internacional

  Fabio Santos   Fabio Santos  
         
         
 

Kolokvon pri lingvo-instruado en UFJF

La Esplorgrupo FALE (parolu en la portugala) kaj la Porpraktika Lernejo João XXIII (Federacia Universitado de Juiz de Fora, Brazilo) okazigos la 20an, 21an kaj 22an de Junio 2013 la 2an Kolokvon pri Alfabetigo, Lingvaĵo kaj Instruo, evento, kiu intencas diskutigi pri lingvo-instruado en bazaj lernejoj.

 

Colóquio sobre ensino de línguas na UFJF

O Grupo de Pesquisa FALE e o Colégio de Aplicação João XXIII (UFJF) realizarão, nos dias 20, 21 e 22 de junho de 2013, o II Colóquio de Letramento, Linguagem e Ensino, evento que pretende promover discussões relativas ao ensino de línguas na escola básica.

 

  Laŭ la temo "Multoblaj alfabetigoj: defioj je la formado de instruistoj kaj de la studento de la baza edukado", ili invitas ĉiujn partopreni la eventon per esplorlaboroj kaj spertoraportoj, kun la celo fruktodone debatigi ĉirkaŭ defioj pri la lingvo-instruado en lernejoj. Pli da informoj legu ĉi tie en la portugala.   Com o tema "Letramentos múltiplos: desafios da formação de professores e do aluno da educação básica", convidam a comunidade a participar deste evento, inscrevendo trabalhos de pesquisa e relatos de experiência, a fim de promover um profícuo debate em torno dos desafios relativos ao ensino de línguas nas escolas. Para mais informações leia aqui.  
 

Maria Nazaré Laroca

 

Maria Nazaré Laroca

 
         
         
 

Inaŭgura Esperanto-leciono de nova lernogrupo ĉe Universitato de Braziljo

La 9an de aprilo okazis en UnB Idiomoj de Universitato de Braziljo la inaŭgura leciono por nova lernogrupo de baza nivelo, gvidita de Prof. Josias Barboza.

 

Aula inaugural de nova turma de Esperanto na Universidade de Brasília

En 9 de abril aconteceu no UnB Idiomas da Universidade de Brasília a aula inaugural da nova turma de nível básico, pelo Prof. Josias Barboza.

 

  Krom 16 el la 19 enmatrikuliĝintoj ĉeestis esperantisto Jenilda Alencar kaj Prof. Paulo Nascentes, nuna instruisto de la sukcesintaj gelernantoj da la pasinta instrusemestro.   Além de 16 dos 19 alunos matriculados compareceram também a esperantista Jenilda Alencar e o Prof. Paulo Nascentes, atual professor dos alunos aprovados no periodo letivo anterior.  
         
  Inter la studentoj 4 estas diplomiĝintaj aŭ diplomiĝontaj instruistoj de fremdaj lingvoj kaj ke 2 aliaj indikis ke ili entuziasmiĝis dum la leciono kaj nun volas ŝanĝi siajn studfakojn al Filologio kaj fariĝi fremdlingvaj instruistoj kaj E-instruistoj.   Entre os estudantes 4 são professores de línguas estrangeiras ou formandos nessa área e 2 outros indicaram que se entusiasmaram durante a aula e agora querem mudar seus cursos para Letras e se tornarem professores de línguas e de Eo.  
         
  Tio signis al la du profesoroj ĉe UnB, ke ili vojiras la ĝustan vojon por plinombrigi la profesiajn Esperanto-instruistojn en Brazilo kaj konfirmis tion, ke la informado pri Esperanto estas pli efika kiam farita en fekunda grundo kaj kunligita kun propono pri tuja bonkvalita kurso.   Isto assinalou para os dois professores que eles estão no caminho certo para aumentar o número de profissionais do ensino de Eo no Brasil e confirma que a divulgação do Eo tem mais resultado quando em terreno fecundo e seguida de oferta imediata de curso de boa qualidade.  
 

Josias Braboza

 

Josias Braboza

 
         
         
 

Edukado.net lanĉas novan ludon en Esperanto

La portalo edukado.net lanĉis aprile novan lingvan kaj kulturan ludon, nomata Risko.

 

Edukado.net lança novo jogo em Esperanto

O portal edukado.net lançou em abril novo jogo linguístico e cultural, chamado Risko (Risco).

 

  En la ludo oni devas respondi demandojn pri la lingvo kaj la E-movado. Eraraj respondoj nuligas poentojn. Kontrolu! Fine de ĉiu monato kaj de la jaro oni disdonos realajn premiojn, inter ili libroj, KD-oj kaj revuabonoj. Necesas registriĝi ĉe la portalo por ludi.    Consiste em responder perguntas sobre a língua e o movimento esperantista. Respostas erradas subtraem pontos. Confira! No fim de cada mês e no fim do ano, serão distribuídos prêmios, como livros, CDs e assinaturas de revistas. Registre-se no portal para jogar.  
 

Katalin Kovats/Fernando Maia

 

Katalin Kovats/Fernando Maia

 
         
         
 

Aperis nova eldono de Scienca Revuo

 

Lançada nova edição da Scienca Revuo

 

  Komence de aprilo la Internacia Scienca Asocio Esperantista (ISAE) aperigis la novan eldonon de sia Scienca Revuo, kun scienctemaj artikoloj pri pluraj fakoj. Ĝi estas legebla ĉi tie http://scienca-revuo.info   No começo de abril, a Associação Científica Esperantista Internacional disponibilizou a nova edição de sua Scienca Revuo (Revista Científica), com artigos de teor científico abrangendo os mais diversos temas. Leia em http://scienca-revuo.info  
 

Fernando Maia

 

Fernando Maia

 
         
         
 

Paiva Netto raportas pri trajtoj de Esperanto en gazeto de Braziljo

La ĵurnalisto José de Paiva Netto, direktoro-prezidanto de la Legio de Bona Volo, raportis pri trajtoj de Esperanto, laŭ sia kompreno, en teksto titolita "Ekumenismo de la koroj kaj Esperanto", publikigita en fama gazeto de Braziljo nomata Jornal de Brasília, en la 2-a de aprilo 13.

 

Paiva Netto relata aspectos do Esperanto no Jornal de Brasília

O jornalista José de Paiva Netto, diretor-presidente da Legião da Boa Vontade, relatou sobre aspectos do Esperanto, segundo seu entendimento, em texto entitulado "Ecumenismo dos corações e Esperanto", publicado no Jornal de Brasília em 2/4/13.

 

 

La ĵurnalisto parolas pri mesaĝo-ŝanĝo kun aŭtorino de Hungario, kiu konis lian verkon "Reflexões da Alma" pere de la traduko en Esperanton, "Meditadoj el la Animo". La teksto legeblas en la portugala ĉi tie.

 

O jornalista fala de troca de mensagens com autora da Hungria, que conheceu seu livro "Reflexões da Alma" por meio da tradução ao Esperanto, "Meditadoj el la Animo". Leia o texto aqui.

 
 

Fernando Maia/Wilson Oliveira

 

Fernando Maia/Wilson Oliveira

 
 
         
  Aliĝu al niaj komunumoj ĉe Facebook kaj Google +   Conecte-se a nossas comunidades no Facebook e Google +  
 

Facebook

 

Google Plus

 
         

 

Você já se refiliou à BEL ?

 

FOTO Libroservo

  Ĉiuj geesperantistoj havas geamikojn. Ĉiuj geamikoj datrevenas. Jen bela sugesto: donacu al viaj geamikoji esperanta(j)n lernolibro(j)n, nun kun treege malaltigitaj prezoj:   Todos os/as esperantistas têm amigos(as). Todos(as) amigos(as) fazem aniversário. Eis uma bela sugestão: presenteie seus amigos com livros para que eles aprendam o Esperanto. Agora com preços bastante reduzidos:  

Gramática completa do Esperanto: R$ 20,00 > R$ 14,00 (acima de 3 exemplares, R$ 11,00 - ekde tri ekzempleroj, R$ 11,00)

Ilustrita Metodo de Esperanto – R$ 10,00 > R$7 ,00 (acima de 3 exemplares, R$ 5,00 - ekde tri ekzempleroj, R$ 5,00)

Método Mattos de Esperanto, 5 cadernos, com estojo – 18,00 > 12,00 (acima de 3 exemplares, R$ 9,00 - ekde tri ekzempleroj, R$ 9,00)

Método Mattos de Esperanto, 5 cadernos – 12,00 > 9,00 (acima de 3 exemplares, R$ 6,00 - ekde tri ekzemploeroj, R$ 6,00).

  Libroj por komencantoj, por eternaj komencantoj kaj por tiuj, kiuj deziras perfektigi siajn konojn pri la lingvo:   Livros para iniciantes, para eternos iniciantes e para aqueles que desejam aperfeiçoar seus conhecimentos da língua:  

Apartaj mondoj: verboj kaj participoj – R$ 10,00 > R$ 8,10

As preposições em Esperanto – R$ 3,00

En la komenco estas la vorto – R$ 15,00 > R$ 12,00

Ili kaptis Elzan – R$ 15,00 > R$ 12,00

Lasu min paroli plu! - R$ 15,00 > R$ 12,00

Subtekste 35,00 > R$ 25,00

Taskfolioj por komencantoj 13,00 > 10,00

Vere au fantazie 15,00 > 12,00

  Alliru la adreson:   Acesse o endereço:  

www.belabutiko.esperanto.org.br

  kaj vi trovos aliajn belajn librojn por donaci al viaj
geamikoj.
  e você encontrará outros belos livros para presentear os seus amigos.  
 

Francisco Mattos

 

Francisco Mattos

 

Ni laboru kune!

     
 
Boletim bilíngue da Liga Brasileira de Esperanto
Dulingva bulteno de Brazila Esperanto-Ligo
 
SDS Ed. Venâncio III Sala 303, Brasília - DF, CEP 70.393-902
Telefones: (61) 3226-1298  Fax: (61) 3226-4446
 
Kunlaborantoj: Affonso Soares, Bert Schumann, Diego Ribeiro, Emilio Cid, Eurípedes Barbosa, Evandro Avellar, Evandro Caboclo, Fabiano Henrique, Fabio Monteiro, Fabio Santos, Fernando Maia, Francisco Mattos, Joe Bazilio, Luís Guilherme Jardim, Márcio Santos, Paulo Nascentes, Paulo Sérgio Viana, Rafael Zerbetto, Walter Fontes, Wesley Jefferson.
 
Sendu kontribuojn al bel.informas@gmail.com
 
     
 

FOTO Email

 

 
   
   

www.esperanto.com.br/bel

 

 

 


CC 2013 Brazila Esperanto Ligo,
Brazila Esperanto Ligo
Brazila Esperanto Ligo
DS Ed. Venâncio III Sala 303
Brasília, DF CEP 70.393-902
Brazil

Add us to your address book
Email Marketing Powered by MailChimp
--

.... Esperanto, mia lingvo, minha língua!

Esperanto@Brazilo - http://esperanto.brazilo.org

No comments:

Post a Comment