Traserĉu tiun blogon

2012-04-29

Plena Ilustrita Vortaro de Esperanto (PIV)

Se vi ankoraŭ ne uzis tiun mirindan kaj monde rekonitan vortaron, vi ankoraŭ ne plene tuŝis nian lingvon.
Vi povas nun konsulti ĝin rete: http://vortaro.net

Jen kelkaj tre grandaj avantaĝoj uzi ĝin: 

  • Senkosta!
  • Tre fidinda!
  • Ĝi entenas la plej uzatajn formojn de la radikoj kaj vortelementoj.
  • Fulme troveblaj radikoj kaj ties derivaĵoj.
  • Ĝi havas la referencojn pri zamenhofaj uzadaj formoj kaj ankaŭ de gravaj verkistoj.
  • Ekestas ligiloj al sinonimaj aŭ rilataj vortoj. (ex. traserĉu "saŭdado" kaj vi trovos multajn rilatajn vortojn: nostalgio, sopir(ad)o, hejmsopiro, hejmveo, ktp). Do, ĝi agas kvazaŭ tezaŭro (tamen, tiun vorton ĝi ne havas!)

Profitu, do, tiun donacon de nia Esperanto-Movado (SAT/E@I) al ĉiuj ni. Ek al studado, laboro kaj verkado en Esperanto uzante tiun admirindan retan instrumenton nun facile disponeblaj al ĉiuj. Esperanto nun atendas de vi ankaŭ verkproduktaĵojn. Kial ne paŝi al tiu grava ŝtupo de nia movado? Tio dependas de ni. Antaŭen.

Adonis Saliba
Aprenda ESPERANTO com um amigo! 

Programa MIA AMIKO... Participe!

No comments:

Post a Comment