Traserĉu tiun blogon

2012-03-23

Lasta tago aliĝi al NASK favorpreze!

Imagem inline 2


From: ESF <no_reply@esperantic.org>
Date: 2012/3/22
Subject: [esperantic.org] Lasta tago aliĝi al NASK favorpreze! / Last day to sign up for NASK at the early-bird rate!
To: asalibabr@gmail.com


 (English below)

 

Lasta tago aliĝi al NASK favorpreze!

 

Morgaŭ, la 23-an de marto, la aliĝkosto altiĝos je 50 dolaroj – aliĝu tuj kaj ŝparu!  Eblas pagi rapide kaj facile per PayPal: http://esperantic.org/eo/edukado/nask

 

 Por la dua fojo NASK (Nord-Amerika Somera Kursaro) prezentos mallongan kursaron (25 de junio ĝis 4a de julio), ĉi-foje en sunplena Dallas, Teksaso. Do, portu viajn ĉapelon, naĝkostumon, kontraŭsunan kremon, kaj eĉ vakerajn botojn! Alvenu la 25an de junio, kaj foriru la 4an de julio—jen ok plenŝtopitaj tagoj de lernado kaj amuzo. La frua registriĝo, cetere, jam komenciĝis: aliĝu ĝis la 22a de marto kaj ŝparu 50 dolarojn!

 

La Universitato de Teksaso en Dallas (UT-D) estas rapide kreskanta universitato kun multaj novaj konstruaĵoj, meze de la granda urbregiono Dallas/Fort Worth. La NASKanoj loĝos kune en aparta "NASKejo" sur la kvara etaĝo de nova dormejo. Partoprenantoj loĝos en tri-homaj ĉambraroj; ĉiu havos privatan dormoĉambron, sed dividos salonon, necesejon, kaj duŝejon. La dormejo estas klimatizita, kaj la klasĉambroj estas en la sama konstruaĵo.  En la dormejo estas granda lavejo kun senpagaj lavmaŝinoj kaj sekigiloj.  Oni havas senpagan aliron al interreto (sed devas kunporti propran kablon "ethernet"). La manĝejo estas je plaĉa sepminuta paŝado for de la dormejo, kaj tie troviĝas multaj diversaj pladoj kiujn oni elektas laŭvole. 

 

La internacia instruista teamo de Spomenka Štimec (Kroatio), Tim Westover (Usono), kaj Birke Dockhorn (Germanio) provizos tri nivelojn de lernado.  Hoss Firooznia estos la help-instruisto kaj gvidos la eksterklasajn programojn.

 

Ĉi-jare la studentoj povos veni iom pli frue por la Landa Kongreso de Esperanto-USA, samloke kaj en la sama loĝejo (22-25 junio).  Oni faru apartajn aranĝojn ĉe www.esperanto-usa.org.

 

La tuta kosto por NASK 2012 (kursoj, loĝado, manĝado) estos: US$ 625.00 ĝis la 22a de marto, kaj US$ 675.00 poste. Stipendia helpo haveblas por plentempaj studentoj kaj instruistoj, kaj loĝantoj en latinamerikaj landoj.

 

Por pli da informoj, kontaktu Ellen M. Eddy, administranto, eddyellen@aol.com, aŭ vizitu la NASK-retejon (http://esperanto.org/nask).

 

Se vi subtenas la ideon de NASK kaj aliaj Esperanto-instruaj iniciatoj de ESF, sed ne povas persone partopreni en NASK, konsideru donaci al la kampanjo "100.000 EUR por ESF": http://kampanjo.ikso.net/eo!

 

 

 

Last day to sign up for NASK at the early-bird rate!

 

Tomorrow, March 23, the NASK fee will increase by $50 – sign up now and save!  Make your payment quickly and easily by PayPal: http://esperantic.org/en/education/nask

 

The University of Texas at Dallas welcomes NASK 2012!For the 2nd time, NASK presents a short session, this time in sunny Dallas, Texas. So bring your hat, swimsuit, sunscreen, and even cowboy boots! Arrive on June 25th and depart on July 4th—eight days chock-full of learning and fun! Early registration has already started: sign up by March 22nd and save 50 dollars!

 

The University of Texas at Dallas (UT-D) is a rapidly growing university with lots of new buildings, right in the middle of theDallas / Fort Worth metro area. NASK students will reside in a separate area on the fourth floor of the new dorm and will share a three-person suite: each participant will have a private room with a shared common area, restroom and a shower. The dormitories are air conditioned, equipped with a large laundry room (free washers and dryers), and the classes will take place in the same building. Free Internet is also available (you must bring your own Ethernet cable). The cafeteria is a pleasant seven minute walk from the dorm, and it serves a variety of dishes to choose from.

 

The international team consisting of Spomenka Štimec (Croatia), Tim Westover (U.S.), and Birke Dockhorn (Germany) will provide three levels of instruction. Hoss Firooznia will serve as an assisting teacher and will organize extracurricular activities.

 

This year students can come earlier in order to participate in the Esperanto-USA convention June 22nd-25th (same place and the same dorm). If you would like to participate in the Esperanto-USA convention, you'll need to register and make necessary arrangements: www.esperanto-usa.org

 

The general fee for NASK 2012 (courses, lodging and board) is: US$ 625.00 until March 22nd, and US$ 675.00 thereafter. Scholarships are available for full-time students and teachers, and also for residents of Latin America.

 

Please contact Ellen M. Eddy, the administrator, at eddyellen@aol.com. For more information, please visit the NASK website (http://esperanto.org/nask).

 

If you support the idea of NASK and other Esperanto educational programs sponsored by ESF, but are unable to personally participate in NASK, consider donating to the "100,000 euros for ESF" campaign: http://kampanjo.ikso.net/en/ 

 

 


-----------------
La novaĵo estas sendita al vi de esperantic.org, ĉar vi aŭ iu alia abonis la novaĵojn pere de via retadreso. Se vi ne plu volas ricevi la novaĵojn, alklaku la suban ligilon:
http://esperantic.org/eo/?nf=0d1ffdd0bfNo comments:

Post a Comment