Traserĉu tiun blogon

2013-03-01

Komunikoj de UEAGazetaraj Komunikoj de UEA
N-ro 491
2013-03-01


Enhavo:

  1. Libroservo de UEA en 2012: "Poŝamiko" la plej furora

SEP KANDIDATOJ EN ELEKTO DE SES KOMITATANOJ B

Sep Esperanto-aktivuloj konkursos pri la rajto reprezenti la individuajn membrojn de UEA en la Komitato de la Asocio dum la periodo 2013-2016. Ses el ili estos elektitaj kiel komitatanoj B per poŝta balotado, kiu komenciĝos en aprilo, kaj unu restos ekster la Komitato. La nombro de kandidatoj estas duono de tiu en 2010, kiam 12 membroj kandidatiĝis, dum en 2007 la balotado ne okazis, ĉar por la tiamaj sep lokoj anonciĝis nur kvin kandidatoj.

La kandidatoj estas, en alfabeta ordo, Johan Derks (Serbio), Mark Fettes (Kanado), Dennis Keefe (Ĉinio), Stefan MacGill (Hungario), Barbara Pietrzak (Pollando), José Antonio Vergara (Ĉilio) kaj Amri Wandel (Israelo). Fettes, Pietrzak, Vergara kaj Wandel estas komitatanoj B ankaŭ en la nuna Komitato. Krome, MacGill membras en la nuna Komitato kiel komitatano A por ILEI. Du nunaj komitatanoj B ne rekandidatiĝis, nome Probal Dasgupta kaj Wu Guojiang.

LIBROSERVO DE UEA EN 2012: "POŜAMIKO" LA PLEJ FURORA

Same kiel en 2009 kaj 2011, la lingvo-ekzercilo Poŝamiko de B. Allée kaj K. Kováts estis la plej furora titolo en la Libroservo de UEA en 2012. Kun 326 ekzempleroj ĝi vendiĝis preskaŭ duoble tiom kiom la KER-ekzamena preparilo Esperanto de nivelo al nivelo (172 ekz.), kaj eĉ pli ol en 2011, kiam 230 ekz. sufiĉis por la unua loko. Tiu lasta fakto estas surpriza, ĉar oni atendus, ke en jaro, kiam la vendado ĝenerale malkreskis, eblus venki per pli modesta kvanto ol antaŭe. Tamen, ankaŭ la dua plej populara titolo vendiĝis pli ol Pasporta Servo en 2011 (160). Se ankaŭ pasintjare estus aperinta nova eldono de la adresaro de la gastiga servo de TEJO, ĝi certe situus pli alte. Tamen, kun 82 ekz. la eldono 2011 atingis bonan lokon, kio devus atentigi al TEJO, ke la papera eldono kaj la gastiga servo mem plu estas bezonataj.

Lerniloj kaj vortaroj furoris pli ol beletraj kaj fakaj verkoj. Tio estas natura: same estus en kiu ajn lando, se oni statistikus la vendojn de libroj en iu fremda lingvo. La plej populara beletraĵo estis Kumeŭaŭa de T. Sekelj, kiun oni trovas en ambaŭ statistikoj. La reveno de tiu ĉarma libro al pinta loko, post multjara foresto, evidente okazis pro la datrevena jubileo de la aŭtoro. Eventoj kaj fenomenoj de la koncerna jaro ĉiam lasas spurojn en la libroserva furorlisto. Krom Kumeŭaŭa, ekzemploj en 2012 estis la indonezia ŝlosilo Kunci Esperanto kaj la vjetnama versio de la furora lernilo Esperanto per rekta metodo de S. Marček. La bona vendiĝo (kaj baldaŭa reeldono) de la unua indikas la elanon de nia movado en Indonezio, dum la dua ŝuldiĝas al la okazigo de UK en Hanojo.

La vendoj malkreskis. En 2011 ili sumiĝis je € 100 160, sed pasintjare la sumo estis € 87 377 (-12,8%). Tion ĉefe kaŭzis la malpli granda UK, kie ĉiuj varoj estis vendataj senprofite kun ekstrema rabato. Krome, UEA mem apenaŭ eldonis novaĵojn kaj entute la nombro de novaj Esperanto-libroj estas malkreskanta. (Laŭ la statistiko de A. Korĵenkov en La Ondo de Esperanto, la rubriko "Laste aperis" de la revuo Esperanto menciis 153 novajn librojn en 2012, 172 en 2011 kaj 204 en 2010.)VENDOJ ENTUTE
 
Ekz. Titolo                                              Prezo (EUR)
326  Poŝamiko (B. Allée & K. Kováts)                     5,10
172  Esperanto de nivelo al nivelo (Red. M. Kovács)     10,50
132  Pri homoj kaj verkoj (Red. M. Lipari k H. Tonkin)*  9,00
130  Baza Esperanta radikaro (W.F. Pilger)*              7,50
 92  Kunci Esperanto (indonezia ŝlosilo)*                1,20
 91  Kumeŭaŭa, la filo de la ĝangalo (T. Sekelj)*        4,80
 90  Vojaĝo en Esperanto-lando (B. Kolker)*             18,00
 89  Asteriks kaj Kleopatra (Goscinny kaj Uderzo)       12,00
 82  Pasporta Servo 2011 (listo de gastigantoj)*         9,00
 70  Faktoj kaj fantazioj (M. Boulton)*                 13,80
 65  Sed homoj kun homoj (Z.M. Sikosek)*                18,00/15,00
 63 Internacia Kongresa Universitato 2012 (Red.R.McCoy)*15,00
 56  Esperanto bằng phương pháp trực tiếp (S. Marček)    7,50
 54  Beletra Almanako 13                                 9,90
 54  Bildvortaro (P. Desmet' kaj J. Horvath)            36,00
 47  Komputeko (Y. Nevelsteen)                           6,60
 42  Discover Esperanto (E@I)                            1,50
 41  Detala gramatiko de Esperanto (B. Wennergren)      12,00
 41  Beletra Almanako 14                                 9,90
 
UNUEKZEMPLERAJ VENDOJ
 
Ekz. Titolo Prezo (EUR)
48   Beletra Almanako 13                                 9,90
40   Bildvortaro (P. Desmet' k J. Horvath)              36,00
38   Beletra Almanako 14                                 9,90
35   Beletra Almanako 15                                 9,90
25   Komputeko (Y. Nevelsteen)                           6,60
25   Historio de UEA (Z. van Dijk)                      12,30
23   Pri homoj kaj verkoj (Red. M. Lipari k H. Tonkin)*  9,00
20   Star in a Night Sky (Red. P. Gubbins)              24,60
20   Vojaĝo en Esperanto-lando (B. Kolker)*             18,00
19   Detala gramatiko de Esperanto (B. Wennergren)      12,00
19   Pasporta Servo 2011 (listo de gastigantoj)*         9,00
18   Taglibro de malliberulo (H.M. Al-Amily)*            8,10
17   La refleksivo en Esperanto (A. Cherpillod)          1,50
17   Kumeŭaŭa, la filo de la ĝangalo (T. Sekelj)*        4,80
16   Leksikaj vagadoj (A. Cherpillod)                    6,00
16   Sed nur fragmento (T. Steele)                      25,80
16   Antologio latina 4 (Kompilis k trad. G. Berveling) 21,30
16   Poŝamiko (B. Allée & K. Kováts)                     5,10
16   Mia vivo kaj Esperanto (A. Cherpillod)              4,50

* Eldonaĵo de UEA/TEJO--

.... Esperanto, mia lingvo, minha língua!

Esperanto@Brazilo - http://esperanto.brazilo.org

No comments:

Post a Comment