Traserĉu tiun blogon

2011-11-20

TEJO-aktuale

tejo aktuale
Numero 290, 2011-11-21


La plej freŝaj informoj pri la Tutmonda Junulara Esperanto-Movado

En la numero:


3A NOVA - NOVJARA ARANĜO DE BEJO (BRAZILA ESPERANTISTA JUNULARA ORGANIZO), 11-A ĜIS LA 14-A DE JANUARO 2012 EN LA URBO FORMIGA, SUBŜTATO MINAS GERAIS, BRAZILO

La venonta NOVA - Novjara Aranĝo de BEJO (Brazila Esperantista Junulara Organizo) okazos inter la 11-a kaj la 14-a de januaro 2012 en la urbo Formiga, subŝtato Minas Gerais, en Brazilo. Kiel aranĝejo rolos la bieneto Pomaredo, kiu apartenas al s-ro Tobias Ferreira, grava subtenanto de la esperanta movado en tiu urbo kaj ĉirkaŭaĵoj.

En la bieneto estas ĉaledoj kaj domo kun dormoĉambroj, sed homoj kiuj kunportos tendojn povos tendumi. En la ejo ekzistas parkejo, ĉuraskiloj, korto, futbalejo, naĝejo, saŭno kaj pluraj aliaj strukturoj disponeblaj por la partoprenantoj.

Eblos tranokti en la bieneto ĝis la 15-a de januaro kaj tuj vojaĝi al la urbo Taguatinga por partopreni en la venontaj Brazila Kongreso de Esperanto (BKE) kaj Brazila Esperantista Junulara Kongreso( BEJK), kiuj okazos kune inter la 15-a kaj la 19-a de januaro. Por pliaj informoj kaj aliĝo, vidu la adreson http://novjaraaranĝo.wordpress.com. NOVA atendas vin!

VOLUNTULO SERĈATAS

Ĉuvaŝa Esperanto-junularo havas oferton al ĉiuj junaj eŭropanoj, kiuj volas ekde plej frue oktobro 2011 dediĉi 9 monatojn al Esperanto kaj al Ĉuvaŝa kulturo, kadre de la programo Eŭropa Volontula Servo (EVS). Pliaj informoj: http://www.esperanto21.org/?q=eo/node/209

IJK 2013 EN VIA LANDO!

Kandidatiĝu por organizi la 69-an Internacian Junularan Kongreson en via lando! TEJO organizos la kongreson kune kun vi. Limdato por kandidatiĝi estas la 10a de decembro 2011.

Kiel kandidatiĝi?

Por inviti IJK-n al via lando necesas plenigi invitilon kaj sendi ĝin ĝis la 10a de decembro 2011.
Legu pli: http://tejo.org/eo/organizu-kongreson

70A REGIONA STAĜO DE ESPERANTO, 23 / 24 / 25-AN DE MARTO 2012, LA PETITE PIERRE, FRANCIO

La suna reĝo, Ludoviko la 14a, faris el La Petite Pierre, militistan fortikaĵon kaj tia ĝi restis de 1675 ĝis 1870. De la 23a ĝis 25a de marto 2012, tie pace kunvenos, en la feriejo Ambroise Croizat, la esperantistaro el Orientfrancio, Germanio, Luksemburgio, Belgio, Nederlando, Svislando, sed partoprenantoj el pli foraj landoj estos ankaŭ elkore akceptataj. Jam sin anoncis klerega preleganto el Pollando kaj ĉarma kanzonisto el Italio, nu, ĉarm-kanzonisto, diras la franclingvanoj. La staĝo disvolviĝos laŭ tradicia skemo, ĝi komenciĝos vendrede vespere je la 17a kaj finiĝos dimanĉe post la tagmanĝo. Ĝi entenos kursojn por komencantoj kaj komencintoj kaj prelegon por pli spertaj parolantoj. Ni piede rondiros la urbeton kaj konatiĝos kun ĉiuj lokaj vindindaĵoj : la pagana dometo, la preĝejo, la kastelo, la prisigela muzeo alzaca. Apud Lützelstein (La Petite Pierre) eblas viziti la enrokajn loĝejojn en Graufthal kaj tute novan kaj modernan Lalique-muzeon pri kristalaĵoj en Wingen sur Moder. La Petite Pierre, elstara turismejo en la Nordaj Vogezoj, meze de la samnoma Naturparko.

Malkovru pacan naturan regionon. Kaj helpu nin, per via ĉeesto, ankaŭ tie dissemi nian lingvon, ĉar estas planata informhoro por neesperantistoj.

http://www.la-petite-pierre.com (franclingve)

http://www.ot-paysdelapetitepierre.com (franclingve/germanligve)

http://www.vacances-petite-pierre.com (franclingve)

Aktualigitaj informoj kaj aliĝilo aperas en nia retejo: http://esperanto.alsacelorraine.perso.neuf.fr

[ESPERANTISTOJ] ELŜUTU FACILAN FIZIKLIBRON

Unu el niaj membroj estas verkanta fiziklibron por ĉirkaŭ 15-jaraj lernantoj. Jam estas pretaj du ĉapitroj. Vi povas elŝuti ĝin el nia retpaĝo. Se vi interesiĝas pri facila fiziklibro, rigardu ĝin. Bonvolu sciigi al ni kion vi pensas kaj eventualajn erarojn. http://esperantosudtirolo.wordpress.com/

IJF - INTERNACIA JUNULARA FESTIVALO 2012, 4A DE APRILO ĜIS 10A DE APRILO 2012, CATTOLICA, ITALIO

Ĉu vi jam havas ion planitan por Pasko 2012? Ĉu ne?!!! Do, tuj aliĝu al IJF 2012, la plej mojosa junulara renkontiĝo en la tuta Esperantio!

Internacia Junulara Festivalo 2012 okazos en Cattolica, mara urbo en la provinco de Rimini, en Emilio-Romanjo. Ĉe la Adriatika maro, ĉi tiu loko estas tre fama en Italio kaj ankaŭ en Eŭropo ĉefe kiel somera loko, pro ĝia tutjara milda klimato, pro ĝiaj tagaj kaj noktaj trinkejoj, kaj pro la belega regiono, en kiu ĝi troviĝas. La festivalejo estos la hotelo Grand Paradais (misskribita angle, ;-) ), kiu troviĝas en la urbocentro, apud la maro!

De la 4-a ĝis la 10-a de aprilo 2012 pli ol cent junuloj, italoj kaj eksterlandanoj, renkontiĝos por diskuti la temon "Novaj lingvaĵoj por novaj komunikiloj: de Leibniz al Zuckerberg, tra Turing", sed ankaŭ por amikumi kaj amuziĝi en junulara, internacia etoso. La programo abundos je interesaj kontribuoj, prelegoj, tablorondoj, laborgrupoj, ludoj, koncertoj, ekskursoj, kaj multo alia! Tenu vin ĝisdata, konsultante la paĝon pri la programo kaj, se vi havas proponojn, indiku tion en la aliĝilo aŭ sciigu nin per retpoŝto.

Ĝis la noktofin', kiel tradicie, aktivos drinkejo, diskejo kaj gufujo (speciala teĉambro, por babileti kun la novaj amikoj en trankvila etoso). Kaj, plej substrekinde, nenio estas deviga: ĉiu rajtas decidi por si mem kiel (mal)ŝpari sian tempon.

Ĉu ni sukcesis logi vin? Se jes, informiĝu pri la kotizoj kaj... tuj sendu la aliĝilon!

http://iej.esperanto.it/ijf/2012

[ESPERANTISTOJ] NOVA LIGO DE RETTELEVIDKANALO TELECENTRAL

Nur dum eta tempo nia rettelevidkanalo Telecentral nun spekteblas ĉe http://www.infocentral.com.mx kaj nia retadreso nova estas info ĉe infocentral.com.mx . Sekvu nin spektante kaj ĝuante nian programaron kaj esperanto-programon "me-informo" per tiu ĉi nova ligilo.

[ESPERANTO] LA VOJAĜO » ITINEROJ » LAŬ TRANSSIBERIO EN ĤANOJO

Jam diskutita plano pri vojaĝo al UK en Hanojo estas fin-fine difinita.
Rigardu: http://vojaĝo.info/2011/09/17/lau-transsiberio-en-hanojo/

EKOTURISMA VORTARO AĈETEBLA ĈE KAVA PECH

Ekoturisma Vortaro

60 paĝoj, (60 g), 11,5x16,5 cm, 5,70 Euroj, ISBN 978-80-87169-26-1

Mendebla ĉe la libroservoj aŭ rekte je la eldonejo: http://kava-pech.cz/book-Ekoturisma%20vortaroe-esperanto.html

VENONTAJ RENKONTIĜOJ

[DEJ] PSKK en Belgio, 25a ĝis la 27-a de novembro http://www.fleja.be

Komune festi la Novan Jaron: 10-a Novjara Renkontiĝo kaj 3-a Novjara Internacia Semajno, Bitburg/Germanio, de la 27-a de decembro 2011 ĝis la 3-a de januaro 2012 http://www.esperantoland.org/nr

28-a Internacia Festivalo - en Xanten - internacia etoso - renoma aranĝo - alloga programo, 27.12.2011 ĝis 3.1.2012, Germanio http://www.internacia-festivalo.de

JES: 27a de decembro 2011 ĝis 1a de januaro 2012, Gdansk, Pollando http://jes.pej.pl/

Jarfina Festo+Silvestra Festeno == 27.dec-02.jan.2012 == en franca E-kastelo Greziljono http://gresillon.org/jarfino

2012

NOVA - Novjara Aranĝo de BEJO (Brazila Esperantista Junulara Organizo) inter la 11-a kaj la 15-a de januaro 2012, Formiga, subŝtato Minas-Ĝerajso, Brazilo http://www.bejo.esperanto.org.br/

32-a BEJK, Brazila Esperantista Junulara Kongreso, inter la 15-a kaj la 19-a de januaro 2012, Taguatinga, Brazilo http://www.bejo.esperanto.org.br/

Krokodila Renkontiĝo, 27-a de aprilo ĝis la 1-a de majo 2012, Arrout, suda Francio / Okcitanio http://krokodila2012.wordpress.com/krokodila2012 ĉe gmail.com

9-a kongreso de EEU 2012, 16a ĝis 20a de julio 2012, Galivo, Irlando http://eeu-kongreso.webnode.com/

Hanoja UK de la 28-a de julio ĝis la 4-a de aŭgusto 2012 http://uea.org/dokumentoj/komunikoj/gk.php?no=413#2

IJK 2012, 5a ĝis 12a de aŭgusto 2012 en Nara, Japanio http://www.tejo.org/ijk

79a Kongreso de Esperanto 18a ĝis 25a de aŭgusto 2012, Mazaradelvalo, Sicilujo, Italujo http://kongreso.esperanto.it/

Pliaj renkontiĝoj haveblas en la Internacia Kalendaro: http://www.eventoj.hu

KOLOFONO

TEJO-aktuale estas retpoŝta informilo de TEJO.

TEJO-aktuale estas senpage abonebla, aperas 2-semajnritme kaj koncize kompilas freŝajn, konkretajn informojn pri la junulara E-movado kaj ligilojn al interesaj retpaĝoj – pli rapide ol povus paperaj revuoj. Por publikigi vian anoncon retmesaĝu al tejo-aktuale ĉe tejo.org .

Oficiala retpaĝo de TEJO-aktuale: http://www.tejo.org/ta

Redaktorino: Julia NOE, Germanio, tejo-aktuale ĉe tejo.org

Eldonas: Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO), http://www.tejo.org

Limdatoj por kontribuoj: dimanĉo antaŭ la apero

Retpoŝta abono: http://www.uea.org/retlistoj


No comments:

Post a Comment